Kids-ID afhalen

Een Kids ID is niet verplicht. Omwille van de coronamaatregelen kan enkel een dringende en noodzakelijke behoefte de uitreiking van een kids ID rechtvaardigen. Neem hiervoor contact op met onze dienst.

Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:

  • een pukcode om de kaart te activeren,
  • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen,
  • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

Neem de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Het kind moet niet aanwezig zijn bij de activering van de codes in het gemeentehuis.