Ons Vilvoorde Klimaatactief

Om de maatregelen uit het Klimaatactieplan te behalen, loopt de campagne ‘Vilvoorde Klimaatactief’ nog tot 2020. Deze actie daagt de Vilvoordenaar uit om zijn steentje bij te dragen voor een klimaatneutrale stad. Dit is een stad die geen invloed meer heeft op het klimaat.

In 2050 wil Vilvoorde een klimaatneutrale stad zijn. Het stadsbestuur zette deze ambitie kracht bij door in 2014 het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Daarin staat dat aangesloten steden zich engageren om hun CO2-uitstoot tegen 2020 te verlagen met 20%.

Om dat te realiseren werd in 2015 een Klimaatactieplan opgesteld met daarin concrete maatregelen, verspreid over vijf sectoren (huishoudens, handel en diensten, lokale energieproductie, mobiliteit en industrie). Deze maatregelen zijn dus bedoeld voor burgers, bedrijven én het stadsbestuur.

Om dit doel te bereiken, organiseert stad Vilvoorde sinds 2017 de meest uiteenlopende acties. Doorheen de hele campagne draagt het stadsbestuur ook zelf zijn steentje bij. Zo doet het er alles aan om zoveel mogelijk maatregelen uit het Vilvoordse klimaatactieplan na te leven.