Maatregelen stad Vilvoorde ikv COVID19

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 19.30 u.
Het stadsbestuur van Vilvoorde heeft na overleg op donderdagavond 12 maart beslist een aantal verdere maatregelen te nemen.

Stedelijke sport- en cultuurinfrastructuur

  • Alle stedelijke sport- en cultuurinfrastructuur wordt gesloten voor activiteiten van de stad en voor verhuur aan derden tot op zijn minst 3 april. Dit betreft ook de verhuur van de lokalen in de stedelijke scholen.
  • Het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje sluit de deuren tot op zijn minst 3 april.
  • Bibliotheek Vilvoorde beperkt zich enkel nog tot het uitlenen van boeken.

Levensbeschouwingen

In overleg met de verschillende levensbeschouwingen in Vilvoorde (erkend en niet-erkend) neemt de burgemeester het besluit om alle religieuze bijeenkomsten op te schorten tot op zijn minst 3 april.

Stedelijke dienstverlening

De stedelijke dienstverlening blijft gegarandeerd. Het stadsbestuur roept op om enkel in hoogstnoodzakelijke gevallen langs te komen en om bij voorkeur telefonisch of digitaal contact op te nemen. Burgers die ziek of grieperig zijn, worden sowieso verzocht thuis te blijven.

cc Het Bolwerk

Het stadsbestuur heeft beslist om alle activiteiten in cc Het Bolwerk te annuleren. Ook de verhuur aan externen wordt geannuleerd tot op zijn minst 3 april.

Stad Vilvoorde, Harno en AZ Jan Portaels slaan handen in elkaar voor oprichting extra medisch centrum

De COVID-19-epidemie stelt ons zorgsysteem voor een ongeziene uitdaging. De komende weken zullen enorm belangrijk zijn in het beheersen van de epidemie. De taak van de huisarts is hierin cruciaal zowel in de triage van de patiënten als in de zorg van de patiënten die thuis uitzieken. Een goede triage en adequate zorg in de thuissituatie zal bepalend zijn of de zorgcapaciteit in het ziekenhuis zal volstaan of niet.

De huisartsenkring Harno – die de regio Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel en Machelen-Diegem omvat – het AZ Jan Portaels en stad Vilvoorde slaan de handen in elkaar om indien nodig cc Het Bolwerk in te zetten als extra medisch centrum.

Vandaag zijn de huisartsen overbevraagd terwijl er voorspeld wordt dat de drukte de komende dagen en weken nog verder zal toenemen. Het is absoluut wenselijk dat alle patiënten worden gezien en dat omwille van de krapte de spoeddienst van AZ Jan Portaels niet overbevraagd worden.

Om die reden wordt alles voorbereid om cc Het Bolwerk in te zetten als extra medisch centrum. Dit zal toelaten, indien nodig, om de huisartsen enigszins te ontlasten en een eerste triage van patiënten te doen. Deze samenwerking laat eveneens toe om optimaal gebruik van allerlei hulpmiddelen (zoals beschermingsmateriaal) te organiseren.

AZ Jan Portaels sluit deuren voor bezoekers

Na overleg met AZ Jan Portaels neemt de burgemeester het besluit om over te gaan tot een toegangsverbod voor bezoekers aan AZ Jan Portaels. Het ziekenhuis neemt alle maatregelen om zo snel mogelijk de praktische uitwerking hiervan uit te voeren.