Coronamaatregelen stad Vilvoorde – Wat mag? Wat mag nog niet?

Sinds 12 maart gelden in heel het land heel wat maatregelen die de verspreiding van COVID-19 proberen tegen te gaan. Op 24 april bepaalde de Nationale Veiligheidsraad de exit strategie, na advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES). Met deze strategie bouwen we stilaan en gefaseerd de gekende maatregelen af.

Deze gefaseerde afbouw is mogelijk dankzij de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en het afvlakken van de curve van overlijdens. Deze cijfers worden continu gemonitord en bepalen of en wanneer elke volgende fase zal aanvatten.

Om het overzicht te bewaren, vind je op deze pagina terug wat er juist mag en wat tijdelijk nog niet kan. De maatregelen worden aangepast nadat de federale regering haar beslissingen kenbaar maakt en nadat ze vertaald werden naar Vilvoords grondgebied door de crisiscel.

Update: 26 mei 2020

Zijn de stadsdiensten geopend?
Sinds de start van de maatregelen zijn we overgeschakeld op werken op afspraak voor de essentiële dienstvelening. De diensten zijn wel bereikbaar via mail of telefonisch tijdens de kantooruren: maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur. Alle informatie vind je hier.
Ik moet het perkje voor mijn huis onderhouden. Kan ik nog steeds bij de stadsdiensten terecht voor gft-zakken?
Je kan sinds 12 mei opnieuw terecht bij de uitvoeringsdiensten site Asiat voor gft-zakken.
Hoe staat het met de opening van handelszaken en horeca?
Alle winkels zijn geopend sinds 11 mei 2020.
Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten. Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan. 
Gaan de woensdag- en zaterdagmarkten door?
De woensdag- en zaterdagmarkten gaan opnieuw door vanaf 20 mei 2020. 
 • Er geldt een strikt te volgen parcours en de kramen worden zodanig herschikt dat de maatregelen rond social distancing verzekerd worden.
 • De in- en uitgang voor de markt vind je ter hoogte van de Guldenschaapstraat en de school Virgo+.
 • Het aantal deelnemers wordt omwille van veiligheidsmaatregelen gemonitord. Indien er signalen zijn dat de markt te veel bezoekers begint te tellen, zal de toegang tijdelijk afgesloten worden. Kom dus zoveel mogelijk alleen en winkel niet langer dan nodig.
 • Voorlopig worden enkel marktkramers met een abonnement toegelaten.
 • De wekelijkse zaterdagmarkt wordt gespreid over 2 marktdagen: zaterdag en zondag. De kramen met voedingsmiddelen en plantgoed zullen op zaterdag aanwezig zijn, alle overige kramen op zondag.
 • Eet- en drankkramen die producten aanbieden voor onmiddellijke consumptie worden, conform de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde maatregelen, tot nader orde niet toegelaten.
Kan ik een boek afhalen in de Bibliotheek Vilvoorde?
De vrije toegang tot de Bibliotheek Vilvoorde blijft gesloten voor het publiek. Je kan wel online boeken reserveren en op afspraak afhalen: https://vilvoorde.bibliotheek.be/formulier/aanvraag-pakket. Alle activiteiten in de Bibliotheek zijn geannuleerd en het gebruik van de publieke pc’s is niet mogelijk.
Kan ik gaan zwemmen in het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje?
Het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje blijft gesloten.
Kan ik met mijn vereniging een lokaal huren in een stedelijke school of cc Het Bolwerk?
Alle stedelijke sport- en cultuurinfrastructuur blijft gesloten voor activiteiten van de stad en voor verhuur aan derden. Dit betreft ook de verhuur van de lokalen in de stedelijke scholen.
Wanneer starten de evenementen opnieuw op?
Alle evenementen georganiseerd door de stad of door andere organisatoren op grondgebied Vilvoorde zijn geannuleerd tot en met juni 2020. Voor bepaalde evenementen wordt geëvalueerd of ze verplaatst kunnen worden naar een latere datum.
Hoe staat het met de speelpleinwerking en de sportkampen tijdens de zomer?
Er is momenteel nog geen duidelijkheid of en wanneer de kampen en speelpleinwerking deze zomer kunnen doorgaan. Je kan momenteel dus ook nog geen plaatsen reserveren.
Mag ik met mijn kinderen naar een speeltuintje om te spelen?
Sinds 27 mei zijn de speeltuinen opnieuw geopend. De speeltuinen zijn toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Begeleidende volwassenen moeten zich houden aan de afstand van 1,5 meter.
Voor de speeltuinen in het Hanssenspark en park Drie Fonteinen geldt als bijkomende regel dat er maximum 20 kinderen gelijktijdig mogen spelen.
Kunnen erkende Vilvoordse sportverenigingen hun trainingen hervatten?
Alle erkende Vilvoordse sportverenigingen kunnen hun trainingen hervatten vanaf dinsdag 19 mei 2020 mits:
 1. Deze lessen in de openlucht plaatsvinden;
 2. Met maximaal 20 personen en onder begeleiding van een sportlesgever/-trainer die ook verantwoordelijk is voor het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen;
  Wielrennen is hierop de uitzondering, hier is het 20 renners inclusief de wegkapitein die verantwoordelijk is voor naleving;
 3. Sportmateriaal (ballen, speren, pluimpjes…) moet individueel te gebruiken en dus ook individueel te voorzien zijn. Gedeeld sportmateriaal (sleepnet, horden, doelen…) moet na ieder gebruik gedesinfecteerd worden.
Mag ik opnieuw atletiek beoefenen in het sportstadion Drie Fonteinen?
Het sportstadion Drie Fonteinen wordt opnieuw geopend voor gebruik voor de clubs die er hun werking verzekeren. Ook de atletiekpiste is opnieuw geopend. Volgende maatregelen gelden:
 • Lopen: 15 groepjes van 3 personen verdeeld over de piste en de sprintpiste. Afstandlopers op baan 8, baan 7 vrij houden, banen 1 tot en met 6 andere groepen van 3 lopers.
 • Werpnummers (kogel, discus en speer): 3 personen per nummer.
  o elke werper haalt zijn werptuig en ontsmet het;
  o elke werper gebruikt gedurende de ganse training zijn zelfde werptuig (er wordt onderling niet gewisseld van werptuig);
  o na de training doet elke werper zijn werptuig naar de berging en ontsmet het vooraleer het weg gelegd wordt.
 • Verspringen: 3 personen.
  o zand harken na iedere sprong;
  o steeds zelfde persoon die de hark hanteert.
 • Horden: desinfectie voor- en na het gebruik van de horden.
 • Clubs behouden hun regulieren uren.
Welke atletieknummers en welk materiaal mag nog niet?
Springnummers (polsstok- en hoogspringen) zijn tot nader order verboden omwille van de omslachtige uitvoering van het desinfecteren van de springmatten. Het gebruik van startblokken, aflossingsstokken en de steeple is eveneens om die reden tot nader order verboden.
Welke sporten mag ik momenteel beoefenen?
Wandelen, lopen en fietsen mag nog steeds. Daarnaast kunnen van nu af aan ook de volgende sporten, enkel en alleen in buitenlucht: atletiek, hondensport, handboogschieten, padel, petanque (1 tegen 1), tennis (1 tegen 1), volleybal (ikv topsport, met zelfde regels), zeilen (1 persoon per zeilboot).
Mag ik na mijn sportactiviteit ter plekke douchen?
Kantines, clublokalen, kleedkamers, ... blijven gesloten. Toiletten moeten wel geopend worden om de handhaving hygiëne maatregelen te garanderen.
Met hoeveel personen mag ik nu sporten?
Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2).
Welke hygiënische maatregelen worden genomen mbt de sportinfrastructuur en de organisatie van de clubs?
Een aantal maatregelen gelden voor gebruikers, concessionarissen of sportclubs met eigen eigendom. Zo moet gedeeld sportmateriaal na ieder gebruik ontsmet worden. Ontsmettingsmateriaal dient voorzien te worden door de organiserende club die ook verantwoordelijk is voor de naleving van de maatregel. Indien vastgesteld wordt dat de afspraak niet nageleefd wordt, kan de stad de activiteiten opschorten of de accommodatie sluiten.
De buitendeur van het sportstadion en de binnendeur van het sanitair blok zijn tijdens de openingsuren vergrendeld in open stand om contact te vermijden. Alle aangeraakte oppervlakten (deur WC-cabine, spoelknop, bril, lavabo, …) moeten door de gebruiker gedesinfecteerd worden. De stad voorziet hiervoor het nodige hygiënische materiaal. In de toiletten hangen hygiënische richtlijnen en indien nodig worden toiletten aangepast zodat ze voldoen mbt social distancing.
Ik ben topsporter. Mag ik trainen?
Topsportatleten, eventueel begeleid door hun coach, kunnen na afstemming met de stad gebruik maken van de atletiekpiste op afgesproken tijdstippen. Die momenten moeten buiten de cluburen vallen. Aangezien dit individueel gebruik is, geldt voor hen geen verbod op atletieknummers.
Mag ik vissen?
Vissen op de vijver van het Hanssenspark wordt opnieuw toegelaten mits respecteren van de geldende maatregelen rond social distancing. Vissen op de andere vijvers van de stad is verboden. Toelating tot vissen krijg je door een abonnement aan te vragen via de dienst Sport. Je kan hen contacteren via sport@vilvoorde.be en tel.: 02 255 79 64. Vissen in het Zeekanaal Brussel-Schelde, rivieren en beken kan enkel mits toestemming van De Vlaamse Waterweg. Alle informatie hierover vind je via https://www.natuurenbos.be/visverlof.
Welke sportinfrastructuur in het openbaar domein is open?
Skateparken (Tyndalepark, Onder de Brug en Blaesenbergweg) gaan open onder voorwaarden van handhaving social distancing. De stad creeërt één groot uitdagender skatepark door centralisatie van de bestaande toestellen (Tyndale, Asiat, Bolwerk, Onder de Brug) en werkt tegelijk een sensibiliserend verbod op skaten op de Grote Markt uit (cfr trappen (O.L.V. van Goede Hoop). Indien dit geen effect heeft, zal een burgemeestersbesluit verbod op skaten Grote Markt dit dwingender maken. De timing van opening skateparken is gekoppeld aan centralisatie skatetoestellen en bord voor Grote Markt.
 
Sport- en spelinfrastructuur in het openbaar domein die gesloten blijven:
 • Trapveldjes,
 • Urban fitnesstoestellen,
 • Pull up bars en fitometers,
 • Speeltuinen.