Maatregelen stad Vilvoorde in kader van coronavirus - NL

NL - FR - DE - EN - ES - AR


UPDATE: dinsdag 17 maart - 8.30 uur

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. Op donderdag 12 maart nam de federale regering een aantal maatregelen die sinds 14 maart van kracht zijn.

Er is geen reden tot paniek. Het is echter essentieel dat ieder zijn steentje bijdraagt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken. Enkel op die manier kunnen we epidemie afremmen.

Dienstverlening stad Vilvoorde

Stad Vilvoorde schakelt, vanaf dinsdag 17 maart en voor de duurtijd van de maatregelen, over op werken op afspraak.

Dit houdt in dat je enkel voor dringende dienstverlening nog terecht kan na afspraak. Burgers die op afspraak komen, wordt gevraagd de maatregels in de wachtzaal rond social distancing na te leven.

De fotocabine in het administratief centrum Mattenkot is niet langer beschikbaar. Voor ID-foto's kan u op afspraak terecht bij professionele fotografen.

Er wordt gevraagd zoveel mogelijk enkel via telefoon of e-mail contact op te nemen. Het online e-loket blijft beschikbaar.

Een afspraak nemen, kan via volgende telefoonnummers:

Heb je niet-dringende attesten nodig, stel je bezoek dan uit. Heb je ziektesymptomen (hoesten, niezen en/of koorts), dan blijf je beter thuis. Enkel op die manier kunnen we stadspersoneel en bezoekers zo goed mogelijk beschermen.

Reeds vastgelegde huwelijksaanvragen verlopen als volgt: enkel het koppel kan aanwezig zijn. De plechtigheid omvat enkel de wettelijke procedure. Ceremonie en receptie kunnen onder de huidige maatregelen niet doorgaan.

De zitdagen in het administratief centrum Kursaal zijn geannuleerd op zijn minst tot 3 april. Het gaat hier om de zitdagen van de Huurdersbond, het Vlaams Woningfonds, de pensioendienst voor werknemers en zelfstandigen, FONS (Vlaamse Uitbetaler Groeipakket) en de zitdag voor gehandicapten.

De vrije toegang tot de Bibliotheek Vilvoorde blijft gesloten voor het publiek t.e.m. vrijdag 3 april. De uitleentermijn van alle materialen is automatisch verlengd t.e.m. 11 april.

We maken het mogelijk om boeken af te halen op afspraak na online reservatie via https://vilvoorde.bibliotheek.be/formulier/aanvraag-pakket. De Bibliotheek contacteert iedereen telefonisch om een persoonlijke afspraak te maken voor afhaling van hun pakket. Kom niet naar de bib zonder afspraak. Meer informatie krijg je via mail nadat je je online aanvraag indiende.

Alle activiteiten zijn geannuleerd en het gebruik van de publieke pc’s is niet mogelijk. Boeken binnenbrengen kan nog steeds via de inleverbus op de Grote markt nr. 9.

Social distancing in publieke ruimte

De maatregelen die sinds zaterdag 14 maart van kracht zijn hebben tot doel situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen.

Door het sluiten van heel wat plaatsen, merken we dat meer mensen samen optrekken op openbare plekken als pleinen en parken. We vragen ook hier de regels van social distancing strikt na te leven om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

In overeenstemming met de regels van de federale overheid zijn de buitenspeeltuinen in het Hanssenspark, park Drie Fonteinen en het Tyndalepark afgesloten tot minstens 3 april.

Vrijwilligerscentrale

De voorbije dagen lieten heel wat mensen weten dat ze klaar staan een steentje bij te dragen door anderen te helpen bij boodschappen, hond uitlaten,… De stad werkt daarom aan een actieplan om extra diensten te organiseren naar senioren en andere risicogroepen die dreigen geïsoleerd te geraken.

Van zodra deze werking op punten staat, wordt hier verder over gecommuniceerd.

---

UPDATE: vrijdag 13 maart - 16 uur


De federale regering heeft op donderdag 12 maart beslist om de maatregelen te versterken tegen de verspreiding van het coronavirus. Het stadsbestuur heeft in overleg met de veiligheidsdiensten deze maatregelen concreet vertaald voor Vilvoorde.

De nieuwe maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april. De verdere ontwikkelingen worden dagelijks opgevolgd. Er is geen enkele reden tot paniek. Door het naleven van deze maatregelen kunnen we er samen voor zorgen dat we de epidemie afremmen.

Wat houdt dit in voor Vilvoorde?


Het stadsbestuur volgt mee de richtlijnen en maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de Federale Regering.

Scholen en kinderopvang

Zowel in de basis- als secundaire scholen worden de lessen opgeschort. Er zal echter wel kinderopvang worden georganiseerd voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien, of voor leerlingen die anders opgevangen zouden worden door de grootouders.
De crèches blijven open.

Handelszaken, markten en recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.)

 • Alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten.
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
 • Dezelfde regel wordt doorgetrokken naar markten. De woensdagmarkt in Vilvoorde gaat door, die van zaterdag enkel met voedingskramen. De rommelmarkten worden geannuleerd.
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Opgelet: hamsteren is totaal overbodig. De voorraden van winkelzaken blijven steeds gegarandeerd.

Stadsdiensten

 • De stedelijke dienstverlening blijft gegarandeerd. Het stadsbestuur roept op om enkel in hoogstnoodzakelijke gevallen langs te komen en om bij voorkeur telefonisch of digitaal contact op te nemen. Burgers die ziek of grieperig zijn, worden sowieso verzocht thuis te blijven.
 • Bibliotheek Vilvoorde zal tot op zijn minst 3 april gesloten zijn.
 • Alle stedelijke sport- en cultuurinfrastructuur wordt gesloten voor activiteiten van de stad en voor verhuur aan derden tot op zijn minst 3 april. Dit betreft ook de verhuur van de lokalen in de stedelijke scholen.
 • Het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje sluit de deuren tot op zijn minst 3 april.
 • Het stadsbestuur heeft beslist om alle activiteiten in cc Het Bolwerk te annuleren. Ook de verhuur aan externen wordt geannuleerd tot op zijn minst 3 april.

Politiezone Vilvoorde Machelen

Het hoofdkantoor in de Zennelaan blijft permanent geopend en is bereikbaar via tel. 02 253 33 33.
Het onthaal in de wijkkantoren wordt tijdelijk opgeschort tot op zijn minst 3 april.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Houd er wel rekening mee dat vervoersmaatschappij De Lijn een aantal maatregelen zal nemen voor de reizigers. Zo zal er niet meer met contant geld betaald kunnen worden op de voertuigen van De Lijn en in de voorverkooppunten van De Lijn zoals ondermeer de Lijnwinkels. Alternatieven zijn de gangbare manieren zoals SMS-ticket, met bankkaart via de Lijnwinkels en aan de verkoopautomaten van De Lijn, externe voorverkooppunten of via de applicatie van De Lijn. Deze maatregel werd afgestemd met de MIVB die dezelfde maatregel neemt zodat er een eenduidig beleid is voor de reizigers en de burgers.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden.
Heb je twijfel? Raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Vragen en informatie


De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689,
 • voor vragen over economie: 0800/120.33,
 • voor vragen over het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding daarvan tegen te gaan: 1700.