Coronamaatregelen stad Vilvoorde – Wat mag? Wat mag nog niet?

Sinds 12 maart gelden in heel het land heel wat maatregelen die de verspreiding van COVID-19 proberen tegen te gaan. Op 24 april bepaalde de Nationale Veiligheidsraad de exit strategie, na advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES). Met deze strategie bouwen we stilaan en gefaseerd de gekende maatregelen af. 

Deze gefaseerde afbouw is mogelijk dankzij de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en het afvlakken van de curve van overlijdens. Deze cijfers worden continu gemonitord en bepalen of en wanneer elke volgende fase zal aanvatten.

Sinds midden juli zien we een stijging in de dagelijkse cijfers. Daarom werd er op 23 juli beslist om geen verdere versoepelingen door te voeren en enkele nieuwe maatregelen te verplichten.

Om het overzicht te bewaren, vind je op deze pagina terug wat er juist mag en wat tijdelijk nog niet kan. De maatregelen worden aangepast nadat de federale regering haar beslissingen kenbaar maakt en nadat ze vertaald werden naar Vilvoords grondgebied door de crisiscel.

Alle geldende maatregelen zijn steeds terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De hoofdregels vanaf 29 juli zijn:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Een gezinsbubbel mag tot eind augustus maximaal contact hebben met 5 andere volwassenen.Dit moeten steeds dezelfde mensen zijn. Kinderen niet inbegrepen.
 • Groepsbijeenkomsten mogen niet meer dan 10 personen omvatten, kinderen niet meegerekend. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.
 • Een mondmasker is verplicht bij het bezoek aan winkels, markten, horeca en alle openbare gebouwen en op drukke plaatsen.

Update: 29 juli 2020

Waar moet ik een mondmasker dragen?
Het dragen van een mondmasker is verplicht in de zone die alle straten tussen Woluwelaan, Luchthavenlaan, Hanssenslaan (Benoit), Stationlei, Heldenplein, Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde omvat en in alle parken van het volledige grondgebied. De mondmaskerplicht in deze zone geldt voor iedere +12-jarige en zowel voor voetgangers als fietsers. Joggers mogen tijdens het beoefenen van hun activiteit in de parken hun mondmasker afzetten. Van zodra de activiteit gedaan is, geldt opnieuw de mondmaskerplicht in de zone. Daarnaast dient iedere burger op het volledige grondgebied steeds een mondmasker op zak te hebben bij het verlaten van de woning en deze op te zetten wanneer de afstand van 1,5 m niet gewaarborgd kan worden. Van zodra de afgebakende zone wordt betreden, dient het mondmasker wél constant gedragen te worden.
Zijn de stadsdiensten geopend?
Sinds de start van de maatregelen zijn we overgeschakeld op werken op afspraak voor de essentiële dienstverlening. De diensten zijn wel bereikbaar via mail of telefonisch tijdens de kantooruren: maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur. Wanneer je naar je afspraak komt in de administratieve centra, moet je een mondmasker dragen. Alle informatie vind je hier.
Hoe staat het met de opening van handelszaken en horeca?
 • Alle winkels zijn open. Het dragen van een mondmasker in de winkels is verplicht.
 • Nachtwinkels zijn open tot 22 uur ‘s nachts
 • Cafés en restaurants mogen geopend zijn tot 1 uur ‘s nachts.
  • Je reserveert best vooraf.
  • Ga met maximum 10 personen.
  • Blijf aan tafel zitten.
  • Obers dragen een mondmasker.
  • klanten dragen een mondmasker bij het betreden van de zaak en als ze zich in de zaak verplaatsen. Aan tafel mag het mondmasker af.
Gaan de woensdag- en zaterdagmarkten door?
De wekelijkse markten gaan opnieuw in hun traditionele vorm door: twee marktdagen (woensdag en zaterdag). De extra marktdag op zondag wordt stopgezet. 
 
Er geldt een strikt te volgen parcours en de kramen worden zodanig herschikt dat de maatregelen rond social distancing verzekerd worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Voorlopig worden enkel marktkramers met een abonnement toegelaten..

Is de Bibliotheek Vilvoorde geopend?
Onze Bibliotheek is opnieuw geopend, maar met beperkte toegang en gewijzigde openingsuren: vrijdag wordt een sluitingsdag met enkel afhaaldienst.
Je kan enkel materialen lenen en inleveren. Kranten/tijdschriften lezen, computers gebruiken en printen kan niet. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Bereid je bezoek aan de bib voor.
 • Elk bezoek wordt beperkt tot 30 min.
 • Kom alleen of max. met 2 personen uit hetzelfde gezin.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten steeds begeleid worden door een volwassene.
 • Maak er geen gezinsuitstap van. Breng je toch een minderjarig gezinslid mee, blijf dan zeker samen in de bib.
 • Breng altijd je identiteitskaart én bibkaart mee.
 • Maak daarom vooraf een lijstje, zoek ter plekke op op je smartphone of spreek de bibmedewerker aan de infobalie aan.
 • Je kan contactloos betalen.
 • Het aantal bezoekers is beperkt. Wachttijden zijn mogelijk.
 • Draag een mondmasker en/of handschoenen. Ontsmettingsmiddel wordt voorzien.

Onze gewijzigde openingsuren zijn:

 • ma: 14-19 uur;
 • di: 14-17 uur;
 • wo: 10-19 uur;
 • do: 14-17 uur;
 • vr: gesloten, enkel ophalen van vooraf online gereserveerde pakketten tussen 13.30 en 16.50 uur;
 • za: 10-15 uur

Kijk zeker naar de website van de Bibliotheek voor de laatste maatregelen.

Kan ik gaan zwemmen in het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje?
Het stedelijk zwembad 't Zeepaardje opent op 1 juli opnieuw de deuren. Er worden per week 23 tijdsloten van een uur opengesteld. Vooraf reserveren en betalen is verplicht en kan via de webshop van de stad of aan het loket van de cluster Vrije Tijd in het administratief centrum Mattenkot (op afspraak). Ter plaatse aan de kassa reserveren of betalen is niet mogelijk. Alle informatie over de beschikbare tijdsloten, tarieven en extra coronamaatregelen zijn terug te vinden op de website van de stad. Het dragen van een mondmasker is verplicht in de gemeenschappelijke inkom van het zwembad. U draagt het mondmasker tot in de kleedkamer.
Wanneer starten de evenementen opnieuw op?
Vanaf 1 juli mogen reguliere evenementen met publiek georganiseerd worden. Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal er vanaf 1 juli een matrix beschikbaar zijn om na te gaan of er een vergunning kan afgeleverd worden. Opgelet! Ook stad Vilvoorde zal een akkoord moeten geven voor het organiseren van een evenement. Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van 100 personen binnen en 200 personen buiten. Voor zomerbars zoals Viladero en op de Asiat-site gelden dezelfde regels als binnen de horeca: mondmaskerplicht voor personeel en klanten als ze niet aan hun tafel zitten, tafels ver genoeg uit elkaar, geen dansactiviteit en sluiting stipt om 01.00 uur. Zomerse avondwandelingen en straatfeesten worden afgelast.
Mag ik picknicken?
Picknicken kan enkel en alleen nog indien de groep uit maximaal 10 personen bestaat. Deze "picknickbubbel" moet ook genoeg afstand behouden van eventuele andere bubbels.