Marktbevraging: erfpacht pachthoeve n.a.v. ‘Unsolicited Proposal’, een eigen initiatief van HEEM cohousing

Stad Vilvoorde wenst, middels het marktbevragingsdocument, eenieder de kans te geven om een voorstel in te dienen met het oog op het vestigen van een erfpachtovereenkomst aan gewijzigde modaliteiten.

De modaliteiten staan uitgebreid beschreven in het marktbevragingsdocument.

Uiterste datum van indiening van het voorstel: maandag 30 oktober 2023 om 12 uur.

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Bea Bally
diensthoofd VASTGOED
Tel.: 0499 51 86 43
E-mail: bea.bally@vilvoorde.be