Mijn appartement renoveren

Hulp bij renovatie

Ben je verhuurder en/of eigenaar van een appartement? Dan is renoveren soms iets complexer, doordat bepaalde delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn. Dat betekent dat alle eigenaars betrokken worden bij de beslissing tot renovatie van die delen. Dat is moeilijk, maar uiteraard niet onmogelijk. Zeker niet indien je beroep doet op gespecialiseerde renovatiebegeleiding van Energiepunt Vilvoorde. We koppelen kennis van mede-eigendom aan technische deskundigheid. Op die manier brengen we renovaties in dergelijke gebouwen tot een goed einde. Ook hier ondersteunen we bij het zoeken en vergelijken van offertes, technisch advies en aanvragen van premies. Ook ondersteuning bij aanvragen van een Omgevingsvergunning behoort tot de mogelijkheden.

Verplichting bij verhuren

Door de hoge energieprijzen is duurzaam renoveren voor iedereen interessant. Bijkomend legt de Vlaamse overheid ook isolatieverplichtingen op indien je een woning verhuurt. Vanaf 2020 moet iedere woning over de nodige dak- of zoldervloerisolatie beschikken, vanaf 2023 wordt ook enkel glas bestraft. De gevolgen zijn niet min, een woning kan louter op deze basis ongeschikt verklaard kan worden voor bewoning. De eigenaar moet dan de nodige werken uitvoeren om de woning in regel te brengen. Aantrekken van nieuwe huurders is tot dan niet toegestaan. Meer informatie over isolatienormen vind je op wonenvlaanderen.be/verhuren. En uiteraard kan je ook hiervoor contact nemen met Energiepunt Vilvoorde.

Specifieke lening voor VME’s

Renoveren kost geld. Voor de privatieve delen van je appartement kan je beroep doen op de ‘normale’ leningen en premies. Maar ook voor de gemeenschappelijke delen kan je specifieke renovatieleningen bekomen, en beroep doen op premies. Meer info in het document onderaan deze pagina. Neem bij vragen neem je contact op met Energiepunt Vilvoorde!

EPC voor gemeenschappelijke delen

Vanaf 2022 zal er ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Op die manier wil de Vlaamse overheid de eigenaars wegwijs maken in de energieprestatie van het gebouw en hen informeren over de nodige stappen naar energiezuinige renovatie. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien waarin dit EPC opgemaakt moet worden. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

De gemeenschappelijke delen van het gebouw bevatten sowieso het dak, de buitenmuren en de vloer. Daarnaast behoren ook de vensters, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes zoals deze van de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte, tot de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. Ook de aanwezige collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water uit het stooklokaal hieronder. Tenslotte worden ook de gegevens over de installaties voor zonne-energie opgenomen.

Op het EPC dat u laat opmaken voor de verkoop/verhuur van uw appartement staat een label, van A (zeer energiezuinig) tot F (niet energiezuinig). Belangrijk zijn ook de aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Dit geeft de verschillende eigenaars van het gebouw op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat er nog moet gebeuren om het gebouw energetisch in orde te maken.