Natuurgebieden

In Vilvoorde tref je verrassend veel groene gebieden aan om te ontspannen.

De Vallei van de Tangebeek

De Tangebeek vormt in het noordwesten de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde van de Ring tot het kapelletje in de Borgt. Het gebied langsheen de Tangebeek is een interessant landschap met het Tangebeekbos en enkele holle wegen. Via een aangenaam wandelpad is het mogelijk om van het Tangebeekbos tot aan het Domein Borght in Grimbergen te wandelen.

Holle wegen

In Vilvoorde vind je nog enkele authentieke stukjes van holle wegen die oorspronkelijk kilometers lang waren. Stad Vilvoorde zet zich samen met Natuurpunt al bijna 20 jaar actief in om deze wegen te herstellen in hun oorspronkelijk staat en ze te beschermen. Holle wegen zijn immers belangrijke en waardevolle stukjes natuur.

Stadsrandbos Houtem

Langs de E19 heeft stad Vilvoorde i.s.m. de Vlaamse administratie Bos en Groen een stadsrandbos aangelegd van 53 hectaren. Dit bos vormt een buffer tussen de autostrade en de woonkern Houtem.

Trage wegen van Houtem

Voetwegen, veldwegen, kerkwegels,… Dit zijn verschillende namen voor de mooie ‘trage wegen’ die op het platteland en in de bebouwde omgeving eeuwenlang de verbinding waren van dorp tot dorp, van boerderij tot boerderij, van kerk tot kerk.

In Houtem bevinden zich nog veel landelijke trage wegen en stad Vilvoorde wil ze graag in ere herstellen. Onder impuls van de milieuadviesraad werd een lusvormige wandeling bewegwijzerd. Ze is 8 km lang en vertrekt aan de kerk van Houtem.

Omdat de trage wegen op enkele plaatsen moeilijk begaanbaar zijn, is deze wandeling niet geschikt voor kinderwagens, rolstoelen of fietsers. Bij nat weer zijn stevige schoenen of laarzen aangewezen.

Dorent

Dorent is een gebied gelegen ten noorden van de Woluwelaan, tussen de Zenne en de grens met Zemst. Dit gebied heeft mede door vroegere natuurinrichtingsprojecten in Zemst een belangrijke natuurwaarde verkregen en is een van de weinige grote open ruimten in een verstedelijkt gebied. De stad Vilvoorde wil in de toekomst ook het stuk van Dorent dat op haar grondgebied ligt, opwaarderen in samenspraak met de buurgemeente Zemst.

Peutiebos

In Peutie, langs de N278, ligt het Peutiebos. De Trawoolbeek stroomt door dit drassige bos van ca. 5 ha en vormt een verbinding met het naburige Floordambos. Het bos bestaat uit verruigd grasland, populieren en een zeer waardevol elzen-essenbos. De oude rabatten, een poel en het ecologisch ingericht wachtbekken zorgen voor extra leven.

Natuurpunt beheert dit gebied en zal het in 2019 ontsluiten via graspaden, een vlonderpad en een nieuwe brug over de Trawool. Peutiebos maakt deel uit van het planprogramma voor landinrichting in de Vlaamse Rand, waarin een structurele en ecologische verbinding met het Floordambos is opgenomen.

Schoewever

Het Schoewever is een natuurgebied dat een buffer vormt tussen Vilvoorde en Houtem. Het wordt doorkruist door een fiets/wandelpad.