Nieuwe busterminal

Door de heraanleg van De Lijn werden de bussen van de rotonde verwijderd wat de doorstroming ervan ten goede komt en werd een fietspad voorzien.

Meer comfort voor de reizigers, een vlottere doorstroming van alle verkeer in de stationsomgeving en een grotere veiligheid voor alle weggebruikers, zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.