Een proper Vilvoorde? Daar maken we samen werk van!

Gepubliceerd op donderdag 5 maart 2020 9.30 u.
Straatvrijwilligers worden Vilvoprikkers! In 2006 startte stad Vilvoorde met het project ‘straatvrijwilligers’. Straatvrijwilligers zijn bewoners die mee een stukje van het openbaar domein proper houden.

De stad stelt het nodige materiaal ter beschikking (een prikstok, roze vuilniszakken, handschoenen…) en regelt het ophalen van de ingezamelde roze vuilniszakken. Elke vrijwilliger is ook verzekerd bij de stad. Achter de schermen volgt ook afvalintercommunale Incovo, die met stad Vilvoorde sinds jaar en dag hard werkt aan een structurele aanpak van zwerfvuil en sluikstort, de zwerfvuilwerking mee op. In overleg met de straatvrijwilligers konden zo al verschillende pijnpunten opgelost worden.

Bij de start in 2006 engageerden een 30-tal bewoners zich om straatvrijwilliger te worden. In 2012 was hun aantal reeds verdubbeld tot een 60-tal! Dat dit project succesvol is, blijkt uit het feit dat de groep intussen 175 vrijwilligers telt en in elke wijk actief is.

Katrien Vaes, schepen voor openbare werken en burgerzaken, getuigt: “Stad Vilvoorde is haar straatvrijwilligers zeer erkentelijk. Deze geëngageerde burgers verdienen alle respect. Op plaatsen waar een vrijwilliger actief is, is het beduidend properder. De samenwerking met de stadsdiensten en Incovo verloopt ook zeer vlot. Een aantal van de straatvrijwilligers zijn er al van bij het begin bij en zetten zich dus al 14 jaar belangeloos in voor de properheid van de stad. Het aantal vrijwilligers neemt nog elk jaar toe en we hopen dat er door een vernieuwde aanpak en groepsdynamiek nog meer mensen zich geroepen zullen voelen.”

Didier Cortois, schepen voor economie en wijkcontracten vult aan: “Vanaf nu zetten we actief in op meer participatie bij de straatvrijwilligers. Zo kozen de vele vrijwilligers die aanwezig waren op de jaarlijkse evaluatievergadering hun eigen, nieuwe, naam. Die naam: ‘Vilvoprikkers’ zal de oude naam ‘straatvrijwilligers’ vervangen. Daarnaast wordt er ook een gesloten Facebookgroep opgestart waar de Vilvoprikkers berichten en foto’s kunnen posten en op een simpele manier met mekaar, met ons als stad en met Incovo als belangrijkste partner in contact blijven. Tijdens de evaluatievergadering werd er voor het eerst ook ruim tijd gemaakt voor een interactief en participatief moment. De Vilvoprikkers werden in groepen opgedeeld en gingen volop aan de slag tijdens een doorgedreven brainstormsessie over verbeterpunten, goede en slechte dingen en aandachtspunten in hun respectievelijke wijken. Op die manier kan het beleid meteen aan de slag gaan met deze erg waardevolle input, rechtstreeks uit het veld.”

Met het 15- jarig jubileum in het vooruitzicht zou het fijn zijn mocht de stad binnenkort de kaap van 200 Vilvoprikkers behalen.


Operatie Proper


Naast de Vilvoprikkers en de stadsdiensten, dragen ook scholen en verenigingen hun steentje bij aan een zwerfvuilvrije buurt. Voor het schooljaar 2019-2020 engageerden niet minder dan 13 scholen en 5 verenigingen zich voor een propere buurt via Operatie Proper. Dat is een stijging van ongeveer 50 procent ten opzichte van 2018-2019.

Deelnemers organiseren opruimacties, zetten heuse campagnes op, brengen een bezoek aan het recyclagepark, organiseren afvalvrije evenementen,… Een succesvol actieplan levert op het einde van het schooljaar een financiële beloning op, goed voor in totaal meer dan 10 000 euro.


Lentepoets op 21 maart


Ook dit jaar organiseert de stad een lentepoets, deze keer exact bij de start van de lente: zaterdag 21 maart van 10 tot 12 uur. Die dag proberen we met zo veel mogelijk bewoners zo veel mogelijk afval (zwerfvuil en sluikstorten) op te ruimen.

De Lentepoets is een prima gelegenheid om samen met buren, vrienden en familie je eigen directe omgeving een snelle en grondige opknapbeurt te geven. Je ontdekt er meteen ook leuke nieuwe plekjes in je wijk mee en helpt tegelijkertijd de natuur om volop van de eerste lentewarmte en zonnestralen te kunnen profiteren, zonder het zwerfvuil dat vaak in het struikgewas of in ontluikende bloemenperken terecht komt.

Alle deelnemers worden trouwens voor hun moeite beloond met een mooie bloembak. Je kan individueel inschrijven, maar het kan ook met een groep. Wil je aansluiten bij een groep, dan kan je dit laten weten. In de meeste wijken is er wel al een groep actief, die een paar extra helpende handen met veel dank en enthousiasme zal verwelkomen! En wie weet... misschien krijg je wel de smaak van het opruimen en een mooie propere straat en wijk definitief te pakken en mogen we je binnenkort verwelkomen als nieuwe Vilvoprikker.


Meer info?


Heb je interesse om Vilvoprikker te worden? Of om deel te nemen aan de lentepoets? Neem dan contact op met deskundige vrijwilligers– en participatiebeleid Mark Borremans via tel.: 0499 518 623 of e-mail: mark.borremans@vilvoorde.be.