Stadsbestuur roept op besluit gouverneur Vlaams-Brabant na te leven

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 11.45 u.
Stadsbestuur maakt evaluatie voor eigen dienstverlening en grote geplande evenementen.

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische en Vlaamse gezondheidsautoriteiten hebben de voorbije dagen een aantal richtlijnen uitgevaardigd om de voortgang van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Sinds 11 maart 2020 gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking om kwetsbare groepen zoveel mogelijk te beschermen en de juiste zorg voor hen te garanderen.

Op dinsdag 11 maart 2020 vaardigde de gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte een politiebesluit uit voor indoorevenementen met meer dan 1 000 aanwezigen. Gelijktijdig lanceerde de gouverneur een oproep tot analyse van kleinere evenementen aan de hand van 7 criteria:

  1. Aantal mensen dat samenkomt.
  2. De intensiteit van het contact tussen de mensen die samenkomen.
  3. De duur van het contact tussen mensen die samenkomen.
  4. De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen.
  5. De leeftijdsmix van de mensen die samenkomen.
  6. De haalbaarheid van de maatregel.
  7. De noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

Het stadsbestuur van Vilvoorde heeft de oefening op basis van dit besluit gedaan voor geplande externe evenementen en voor de eigen dienstverlening. Op basis hiervan worden het Skoetefest en het vrijdagavondgebed van de Vilvoordse moskee geannuleerd. Deze laatste maatregel geldt in elke geval reeds tot het einde van maart.

Daarnaast worden in lijn met de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal maatregelen genomen naar de lokale dienstencentra, het woonzorgcentrum en het kinderdagverblijf van Zorgbedrijf Vilvoorde. Het stedelijk onderwijsnet volgt samen met de andere onderwijsnetten op een strikte manier de richtlijnen van Vlaamse overheid.

Vandaag, donderdag 12 maart, om 17 uur staat een overleg gepland met de verschillende geloofsgemeenschappen en de verantwoordelijken van cc Het Bolwerk om te evalueren of bijkomende maatregelen nodig zijn.

Het stadsbestuur roept alle diensten, verenigingen, uitbaters, organisatoren op om op basis van de zeven criteria een grondige analyse te maken van geplande evenementen en de nodige conclusies te trekken teneinde de verspreiding van het virus te vermijden. Het is immers essentieel vroeg in te grijpen bij de uitbarsting van een epidemie. De verspreiding vertragen betekent dat het aantal zieken de capaciteit van ons gezondheidssysteem niet te boven gaat. Hierdoor kan de gepaste zorg voor iedereen ten allen tijde gewaarborgd blijven.

Burgemeester Hans Bonte: “Er is geen reden tot paniek, maar het is essentieel dat ieder zijn steentje bijdraagt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken.”.

Naast aandacht voor de eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met andere beperken. Alle informatie over wat je zelf kan doen, vind je terug op www.info-coronavirus.be/nl.

Iedereen die vragen heeft, kan contact opnemen via het centraal nummer 0800 14 689.