Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 14.30 u.
Op 21 maart is het ‘Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie’.

De Verenigde Naties riep deze dag in het leven naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika) op 21 maart 1960. De politie opende toen het vuur op mensen die demonstreerden tegen het Apartheidsregime. Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wordt wereldwijd stilgestaan bij het feit dat dit thema nog steeds relevant is en aandacht verdient. Nationaal en internationaal onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat ongelijke kansen op de arbeidsmarkt blijven bestaan voor mensen met een migratieachtergrond. In 2018 opende Unia 866 nieuwe dossiers over de zogeheten ‘raciale’ criteria (33,9% van alle dossiers), waarbij een groot aandeel plaatsvond in het domein werk.

Naast Unia streeft ook het Minderhedenforum naar een volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel en versterkt hun stem. Hieronder vindt u een interview met Walter Andino, coach van het Minderhedenforum in het project Mentor2Work regio Mechelen Vilvoorde.

Naima Charkaoui werkt rond thema’s als mensenrechten, racisme en diversiteit. Ze stond meer dan 10 jaar aan het hoofd van het Minderhedenforum en werkte daarna 5 jaar voor het Kinderrechtencommissariaat. Sinds juli 2019 is zij diensthoofd Beleid bij 11.11.11. In 2019 publiceerde zij het boek Racisme: over wonden en veerkracht. Een pleidooi voor meer zorg en aandacht voor slachtoffers van racisme.

Zij heeft een top 10 van boeken samengesteld binnen deze thema’s.