Stad Vilvoorde deelt voor tweede keer vrijetijdspakketten uit

Gepubliceerd op vrijdag 31 juli 2020 13 u.
Kinderen en jongeren ontvangen deze zomervakantie een nieuw vrijetijdspakket van de stad.

Tijdens de paasvakantie ontvingen kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen een vrijetijdspakket. Dit om de gevolgen van de lockdown te proberen verzachten. Dit was een initiatief van stad Vilvoorde in samenwerking met YC5, de sociale organisatie van Yannick Carrasco. Nu de tweede coronagolf zich duidelijk laat voelen midden in de zomervakantie, verdeelt de stad opnieuw vrijetijdspakketten.

Kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar die houder zijn van een vrijetijdspas, ontvangen begin augustus een vrijetijdspakket. Daarnaast hebben de partners van het Huis van het Kind Vilvoorde en de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis ook gezinnen aangebracht voor dit aanbod. Hierdoor worden er meer gezinnen bereikt dan bij de eerste verdeling.

Voor de samenstelling van de pakketten werkten de dienst Jeugd en het Sociaal Huis samen. Naast materiaal om creatief aan de slag te gaan, ontvangt elk gezin ook buitenspeelgoed. De subsidiëring gebeurt via financiële stimulansen die de stad ontving van de Vlaamse overheid.

Kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar ontvangen daarnaast ook nog een leesboek. Dit kadert in het project ‘Zomerlezen’, dat kinderen wil aanzetten om ook tijdens de zomervakantie naar een boek te grijpen. Bovendien daagt dit kinderen uit om ook het aanbod van de bib te verkennen en te gebruiken. Dit initiatief kwam tot stand door een samenwerking met uitgeverij Clavis en Riso Samenlevingsopbouw.

Onze bubbels worden opnieuw kleiner en nu is het erg belangrijk dat we de maatregelen blijven naleven. Ondertussen is het natuurlijk ook zomervakantie en dat moet voor kinderen en jongeren toch ook een onbezonnen tijd zijn. Een hele uitdaging voor ouders.” vertelt Fatima Lamarti, schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen.

Ze wordt bijgetreden door schepen voor jeugd, sport en cultuur, Moad El Boudaati; “Zeker op het vlak van vrijetijdsbeleving, spelen en bewegen beschikken deze gezinnen in het algemeen over minder spelmateriaal, geen eigen buitenruimte, budget en mogelijkheden om hun kinderen een zinvolle en leuke vakantie te bezorgen.”