Federale maatregelen fase 4 - Grondgebied Vilvoorde

Gepubliceerd op maandag 29 juni 2020 11 u.
Stedelijk zwembad opent opnieuw - meer marktkramen toegelaten - evenementen met publiek mogelijk

Sinds 24 april kennen we een gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen. De cijfers worden continu gemonitord en bepalen of en wanneer een volgende fase zal aanvatten.

Op 4 mei startte de eerste fase (1a), de volgende fase (1b) op 11 mei, op 18 mei startte fase 2 en op maandag 8 juni ging fase 3 van start . Vanaf woensdag 1 juli gaan we over naar fase 4 van het afbouwplan. De cijfers uit de gezondheidszorg blijven immers bemoedigend.

Fase 4 brengt opnieuw een aantal versoepelingen met zich mee. Ook de hoofdregels van 8 juni zijn aangepast:

  • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  • Het is mogelijk om wekelijks met 15 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 15 personen mogen elke week veranderen;
  • Groepsbijeenkomsten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Markten

Vanaf 1 juli mogen er meer dan 50 kramen zich opstellen op de wekelijkse markt. Hierdoor wordt er opnieuw overgegaan naar 2 vaste marktdagen op woensdag en zaterdag, de extra zondagsmarkt wordt stopgezet. Het blijft belangrijk om voldoende afstand te houden bij uw bezoek aan de markt en de verplichte looprichting te respecteren. Rommelmarkten gaan voorlopig nog niet door.

Stedelijk zwembad ’t Zeepaardje

Het stedelijk zwembad opent op 1 juli opnieuw de deuren. Er worden per week 23 tijdsloten van een uur opengesteld. Vooraf reserveren en betalen is verplicht en kan via de webshop van de stad of aan het loket van de cluster Vrije Tijd. Ter plaatse aan de kassa reserveren of betalen is niet mogelijk.

Alle informatie over de beschikbare tijdsloten, tarieven en extra coronamaatregelen zijn terug te vinden op de webpagina van het zwembad.

Horeca

Cafés en restaurants blijven open tot 1 uur. Receptie- en feestzalen mogen open met een limiet van 50 personen. Nachtclubs blijven gesloten.

Cultuur en evenementen

Vanaf 1 juli mogen reguliere evenementen met publiek georganiseerd worden. Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal er vanaf 1 juli een matrix beschikbaar zijn om na te gaan of er een vergunning kan afgeleverd worden. Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van 200 personen binnen en 400 personen buiten. Als de gezondheidssituatie het toelaat wordt dit in augustus opgetrokken naar 400 personen binnen en 800 personen buiten.

Huwelijken

Huwelijken op het stadhuis kunnen doorgaan met meer bezoekers. Vanaf 1 juli worden er naast het koppel, de getuigen en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 46 bezoekers toegelaten.

“De gunstige cijfers laten het opnieuw toe om heel wat zaken te versoepelen. Toch blijft voorzichtigheid geboden, iedereen is verantwoordelijk om samen het coronavirus klein te krijgen. Aangezien we een drukke zomer tegemoet gaan zal dit meer dan ooit nodig zijn.” benadrukt burgemeester Hans Bonte.

De volledige lijst van maatregelen wordt steeds gepubliceerd op de infowebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/