Maatregelen stad Vilvoorde na beslissingen Overlegcomité

Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 18.50 u.
Op woensdag 17 november heeft het Overlegcomité de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Kernelementen zijn een uitbreiding van de mondmaskerplicht en het invoeren van het ‘CST+’ – de combinatie van Covid Safe Ticket (CST) én mondmaskerplicht.

De Vilvoordse Crisiscel kwam op donderdag 18 november samen en zag zich genoodzaakt in navolging van deze maatregelen een aantal beslissingen te nemen:

 • Evenementen in de stedelijke infrastructuur voor externen worden geannuleerd.
  • o Uitzondering hierop is de programmatie van cc Het Bolwerk waar de infrastructuur het mogelijk maakt om geplande activiteiten op een veilige manier door te laten gaan. Al deze activiteiten in cc Het Bolwerk gaan door mits naleving van de CST+-regel. Dit wil zeggen dat de toegang enkel verleend wordt na voorlegging van een CST én mits het dragen van een mondmasker.
 • Op de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt wordt het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht, zowel voor marktkramers als -bezoekers.
 • De Spiegeltent zal ook in 2021 niet geplaatst worden. Er wordt momenteel bekeken of de buitenactiviteiten van Winters Vilvoorde op een veilige manier en conform de maatregelen georganiseerd kunnen worden.

De stadsdiensten volgen de verplichting tot telewerk, maar de dienstverlening naar de burger blijft steeds gegarandeerd. Wie een beroep wilt doen op de stadsdiensten, kan dit nog steeds op afspraak via www.vilvoorde.be of kan telefonisch contact opnemen via tel.: 02 255 45 11.

De Vilvoordse Crisiscel roept iedereen op de maatregelen van het Overlegcomité na te leven:

 • Houd steeds een veilige afstand en beperk je sociale contacten.
 • Draag het mondmasker op de verplichte plaatsen, maar ook in de openbare ruimte wanneer de afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden.
 • Het CST+ is verplicht voor:
  • o publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
  • o horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
  • o schouwburgen, concertzalen, music halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.
 • Telewerk is verplicht.
 • Binnenruimtes moeten voldoende geventileerd worden.

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat iedereen die volledige gevaccineerd werd, een boosterprik zal krijgen in de komende maanden. Deze boosterprikken zullen gegeven worden in het nieuwe vaccinatiecentrum aan de Schaarbeeklei.

Burgemeester Hans Bonte: “Jammer genoeg bevinden we ons opnieuw in een golf die ons dwingt tot het nemen van een aantal moeilijke beslissingen. Maar het is cruciaal dat we onze contacten inperken, zeker binnen. Met spijt in het hart moeten we ook dit jaar onze Spiegeltent annuleren. Maar ook voor andere organisatoren is dit een zware dobber.”

De maatregelen van het Overlegcomité gelden tot 28 januari 2022. Begin januari zal het Overlegcomité de maatregelen evalueren.