Vilvoordse gemeenteraad versterkt rol van burgemeester inzake bestuurlijke handhaving en bindt de strijd aan tegen lachgas

Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019 15 u.
De Vilvoordse gemeenteraad zal tijdens de zitting van maandag 21 oktober een nieuwe bepaling aan de algemene politieverordening toevoegen met betrekking tot het gebruik van gascapsules zoals lachgascapsules.

Vanaf 6 november 2019 zal het verboden zijn om gascapsules te bezitten of te verkopen met het oog op oneigenlijk gebruik zoals het bekomen van een roeseffect.

Hoewel de verkoop van dergelijke gascapsules niet verboden is, wenst de stad toch op te treden tegen het gebruik en de verkoop van dergelijke middelen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van dit gas in grote hoeveelheden schadelijke gevolgen hebben. Een probleem is dat er bij de gebruiker zeer snel gewenning ontstaat waardoor steeds hogere dosissen noodzakelijk zijn om hetzelfde roeseffect te verkrijgen.

Er zijn al gevallen bekend waarbij verlamming optreedt na het gebruik van lachgas.” zegt burgemeester Hans Bonte. “Er bestaat consensus over dat verkeerd gebruik serieuze gezondheidsrisico’s inhoudt. Vooral jongeren lijken aangetrokken te worden tot dit product, vandaar dit nieuwe reglement.”.

Wie dit nieuwe artikel overtreedt, riskeert een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 350 euro of een sluiting van zijn of haar handelszaak indien de capsules worden verkocht in de zaak als drugs. Deze nieuwe bepaling maakt het eveneens mogelijk voor de politiediensten om op te treden tegen het gebruik van gascapsules in het verkeer.

Naast de bepaling met betrekking tot de gascapsules, werden ook een aantal andere wijzigingen aan de algemene politieverordening aangebracht. Zo wordt het mogelijk om een gemeentelijke administratieve sanctie op te leggen indien iemand besluiten of politieverordeningen van de burgemeester niet naleeft.

Daarnaast is het voor de burgemeester nu ook mogelijk om zonder voorgaande waarschuwing een plaatsverbod aan iemand op te leggen bij hoogdringendheid. Voorheen was dit niet mogelijk zonder voorgaande waarschuwing.

Verder werden de bepalingen omtrent het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, wensballonen, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken die kunnen ontploffen, gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de nieuwe Vlaamse regelgeving.

Tot slot werd de structuur van de algemene politieverordening gewijzigd waardoor het in de toekomst mogelijk moet zijn om eenvoudig nieuwe bepalingen toe te voegen zonder dat de politieverordening in zijn geheel moet worden hernummerd.

Voor meer informatie over gemeentelijke administratieve sancties kan contact worden opgenomen met de dienst Preventie op het nummer 02 255 79 90.