Stad Vilvoorde stelt studieplekken open voor studenten

Gepubliceerd op donderdag 28 november 2019 12 u.
Vanaf volgende week breekt voor veel leerlingen uit het middelbaar onderwijs de examenperiode aan. Omdat samen studeren alsmaar populairder wordt, en omdat veel jongeren thuis geen geschikte omgeving hebben om rustig te kunnen werken, biedt de stad vanaf deze week een gezamenlijke studieplek aan.

Op die manier tracht de stad een antwoord te bieden op de steeds grotere nood en vraag naar studieplekken in Vilvoorde.

Het is essentieel dat jongeren tijdens de examenperiode een rustige plek hebben om hun testen voor te bereiden.”, zegt schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti. “Voor sommige jongeren is thuis niet de beste plaats hiervoor en daarom willen wij als stad mogelijkheden bieden. Het is immers belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft in het onderwijs, en rustig kunnen studeren is hier een belangrijk onderdeel van.”.

Schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro treedt haar bij: “Deze leerplek is een eerste stap, we hebben in het meerjarenplan van de stad een budget ingeschreven om de komende jaren nog studeerplekken te creëren. Zo krijgen alle jongeren die dat willen een rustige plek om te studeren.”.

De studieplek is centraal gelegen aan de Grote Markt en zal elke dinsdag, woensdag en donderdag tot en met 12 december open zijn van 12 tot 18 uur. Er is wifi, toezicht en natuurlijk ook ruimte om te ontspannen. Tijdens deze periode is de studieplek enkel open voor jongeren uit het middelbaar onderwijs, in de maand januari zullen de studenten hoger onderwijs er terecht kunnen.

Voor meer informatie over de studieplek kan je contact opnemen met de dienst Gelijke Kansen via tel.: 02 255 79 33 of mail: dagmar.bicque@vilvoorde.be.