Move&Shop-project van stad Vilvoorde verkrijgt Vlaamse subsidie

Gepubliceerd op donderdag 12 december 2019 13 u.
Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor economie en innovatie, kent ruim 3,1 miljoen euro toe aan 13 projecten in 9 steden en gemeenten in het kader van City of Things.

Het gaat om projecten die maatschappelijke uitdagingen op lokaal vlak aanpakken en innovatieve technologie voor oplossingen gebruiken. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer veiligheid, energie, verminderen van nachtlawaai en waterbeheersing. Stad Vilvoorde krijgt een subsidie van 288 141 euro voor het Move&Shop-project.

Het Move&Shop-project heeft als doel ongewenst verkeer uit de stadskern te weren, gewenst verkeer in de stadskern te geleiden en een slim beloningssysteem te ontwikkelen dat positieve vormen van mobiliteit beloont, ter ondersteuning van retail en beleving in de handelskern.

Het doel bestaat erin bestaande en nieuwe infrastructuur voor mobiliteit verder te valoriseren door deze te koppelen aan een slim beloningssysteem waarbij de stadsklant getrouwheidspunten (of ‘citycoins’) verdient die vervolgens ingezet kunnen worden bij lokale handelaars.

Het systeem bouwt verder op reeds bestaande/beschikbare infrastructuur. Hierdoor wordt de effectiviteit van deze initiatieven verhoogd en ook het rendement van elke reeds geïnvesteerde euro gemaximaliseerd.

Klassieke initiatieven rond mobiliteit in het kader van infrastructuur, zoals het aanbod van alternatieve vervoersmodi, parkeergeleidings- en handhavingsmaatrelen, worden aangevuld met een systeem dat focust op het motiveren en belonen van positieve gedragsverandering bij de burger.

Naast een positief effect op de lokale mobiliteit profiteren lokale bedrijven door een betere bereikbaarheid en een hogere aantrekkelijkheid van de stadskern. Bovendien worden klanten gemotiveerd om te spenderen in de stadskern wanneer beloningen zich vertalen in kortingen of promoties. Het Move&Shop-project zal verder geconcretiseerd en uitgetest worden in 2020-2021. De definitieve implementatie is voorzien in 2022.

Schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis: “Als schepen van innovatie en duurzaamheid ben ik erg tevreden met deze toegekende subsidie. Deze stelt ons in staat slimme technologie in te zetten om enkele belangrijke mobiliteitsproblemen aan te pakken en te verlichten en zo de leefbaarheid en duurzaamheid van onze stad te verbeteren.”.