Naar inhoud

Stad Vilvoorde en parkeerconcessionaris evalueren en verfijnen parkeerreglement.

Sinds 1 oktober 2016 geldt het nieuwe parkeerreglement in stad Vilvoorde. Tijdens de eerste maand konden de burgers hun opmerkingen en suggesties formuleren ten aanzien van het nieuwe parkeerregime en besliste het stadsbestuur om tijdens de maand oktober een gedoogbeleid te voeren. Dit moest toelaten om de onvermijdelijke kinderziektes die gepaard gaan met de invoering van een volledig nieuw parkeerbeleid op te sporen en desgevallend weg te werken.

 

Gedurende de maand oktober ontving het stadsbestuur tal van opmerkingen en bedenkingen van inwoners en bedrijven gevestigd op Vilvoords grondgebied. De stad heeft samen met het parkeerbedrijf Apcoa alle opmerkingen en suggesties overlopen en een aantal punctuele bijsturingen beslist. Een reeks aanpassingen hebben betrekking op de burgers die beschikken over een bewonerskaart of houders van een parkeerabonnement.

 

Zo zullen parkeerabonnementen ook gelden in de blauwe zone. De parking Tyndale wordt mee opgenomen in de drie bewonerszones, wat concreet betekent dat alle eigenaars van een bewonerskaart en abonnees daar gratis terecht kunnen.

Ook ten aanzien van de ondernemingen en hun werknemers worden een aantal versoepelingen aangebracht. Zo kunnen grotere bedrijven die voor al hun personeelsleden een abonnement ter beschikking stellen, na een groepsaankoop een korting krijgen van 10 of 20%. De d’Aubreméparking wordt opgenomen in het werkdagabonnement, zodat werknemers die beschikken over een dergelijk abonnement op de parking Rooseveltlaan, parking Rondeweg, parking Tyndale en parking d’Aubremé terecht kunnen.

 

Verder hebben stad Vilvoorde en het parkeerbedrijf Apcoa afgesproken om binnen zes maanden het nieuwe parkeerplan opnieuw te evalueren. Zo zal onderzocht worden of in het kader van de realiteit van de arbeidsmarkt ook flexibele werkabonnementen kunnen voorzien worden waarbij de gebruiker de parkeerdagen zelf kan aanduiden en de prijs bepaald wordt op basis van de hoeveelheid dagen.

 

De stad zal tevens versneld werk maken van de realisatie van gratis stadsrandparkings. In dat verband wordt als eerste stap op korte termijn een uitbreiding voorzien van de parking Forges de Clabecq (parking achter de stedelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs De VeSt).

 

Het stadsbestuur blijft ervan overtuigd dat het nieuwe parkeerreglement een absolute meerwaarde betekent in het kader van de leefbaarheid van de stad en het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer. Daarnaast leidt het nieuwe reglement er toe dat bewoners van het centrum gemakkelijker parkeerruimte vinden. Het is een evidentie dat een stadsbestuur bij dergelijke ingrijpende maatregelen permanent evalueert en probeert bij te sturen. Vandaar ook de afspraak om na zes maanden een grondige evaluatie te maken van het nieuw parkeerbeleidsplan.”, aldus burgemeester Hans Bonte.

 

De parkeerwinkel op de Grote Markt zal aanstaande zaterdag van 13 tot 18 uur geopend zijn.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: donderdag 27 oktober 2016
Alle nieuws