Naar inhoud

Stad Vilvoorde evalueert parkeerbeleid ten gronde.

Klankbordgroep met adviesraden en actiecomité levert interessante inzichten op

 

Op 28 maart organiseerde stad Vilvoorde een klankbordgroep rond het parkeerplan. Deze inputsessie kaderde in de geplande evaluatie van het parkeerbeleid zes maanden na de invoering in oktober 2016. Verschillende leden van de Vilvoordse adviesraden en een vertegenwoordiging vanuit de actiegroepen waren aanwezig en hebben hun input op het parkeerbeleid gegeven. Het schepencollege gaat deze input nu grondig analyseren en meenemen in de beslissing rond de aanpassingen van het parkeerplan. Deze aanpassingen worden tijdens een van de volgende gemeenteraden voorgelegd.

 

Input omtrent 5 thema’s

Het nieuwe parkeerplan is sinds oktober 2016 in werking. “Zoals gepland, doen we zes maanden na de lancering een evaluatie. Een onderdeel van deze evaluatie was een klankbordgroep met leden van de Vilvoordse adviesraden en actiegroepen” vertelt schepen voor ruimtelijke ordening en mobiliteit Francine De Prins. “Na het plenaire informatiegedeelte konden ze aan de hand van inputsessies hun feedback geven op het huidige beleid. Deze reflectiesessie focuste zich op 5 thema’s: de indeling van de zones, het parkeerregime voor zorgverstrekkers, de voorrangsregeling voor bewoners, parkeerformules en flankerende maatregelen zoals cambio en deelfietsen.” Alle informatie wordt nu verwerkt en gebundeld waarna het wordt behandeld op het schepencollege. “Hierbij rekenen we ook de opmerkingen die we de afgelopen maanden hebben ontvangen."

 

Grondige analyse van input

Het Vilvoords stadsbestuur gaat nu de verzamelde input grondig analyseren. Bovendien vormt het de basis van de uiteindelijke aanpassingen van het parkeerplan. “We waren eerst van plan om de wijzigingen al tijdens de gemeenteraad van april voor te leggen”, vertelt burgemeester Hans Bonte. “Maar omdat we echt wel de tijd willen nemen om alles grondig te bekijken, mikken we op één van de volgende gemeenteraden. Een aantal suggesties kunnen immers ook financiële implicaties hebben op onze bestaande afspraken met het parkeerbedrijf. Ook dit willen we dus in detail bekijken. Aangezien de aanpassingen pas in de zomer definitief in voege treden, hebben we in ieder geval nog voldoende tijd om het publiek uitgebreid over de aanpassingen te informeren.”

 

Nieuw parkeerplan kadert in bredere transitie

Het parkeerplan dat in oktober 2016 werd ingevoerd, bracht een aantal wijzigingen met zich mee. Zo zijn de parkeertarieven veranderd en werden de betalende zones uitgebreid. Dit plan kadert in de grotere transitie van Vilvoorde waar het klimaatactieplan maar zeker ook de vernieuwing van het stadscentrum onderdeel van zijn. Door tal van investeringen in het centrum wil het stadsbestuur het handelscentrum opwaarderen. Een uitgekiend parkeerbeleid is daar dan onlosmakelijk mee verbonden. Al deze initiatieven dragen immers bij tot hetzelfde doel: van Vilvoorde een leefbare, bereikbare en gezellige stad aan het water maken.

 

Meer informatie is terug te vinden op www.vilvoorde.be/parkeren.

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: woensdag 12 april 2017
Alle nieuws