Naar inhoud

Stad Vilvoorde past parkeerplan aan.

Nieuw parkeerbeleid vanaf 1 september 2017 van start.

 

In oktober 2016 voerde Vilvoorde een nieuw parkeerbeleid in. Na 6 maanden werd het plan geëvalueerd, onder andere tijdens een klankbordgroep. Het schepencollege heeft op basis van een uitgebreid rapport beslist om een aantal aanpassingen door te voeren. Deze aanpassingen worden op de gemeenteraad van 26 juni voorgelegd. Als alles volgens planning verloopt, treedt het aangepast parkeerbeleid vanaf 1 september in werking.

 

Plan aangepast na uitgebreid overlegtraject
Vorig jaar introduceerde de stad Vilvoorde een nieuw parkeerplan. Dit kadert binnen een grotere transitie met het mobiliteitsplan, de centrumvernieuwing en het klimaatactieplan. Het plan werd geëvalueerd in een klankbordgroep maar ook andere opmerkingen van bijvoorbeeld bewoners en handelaars werden meegenomen. Dit resulteerde in een uitgebreid rapport dat de basis vormde voor het schepencollege om een aantal aanpassingen te formuleren. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 26 juni 2017.

 

Flexibiliteit als belangrijkste pijler

Schepen voor ruimtelijke ordening en mobiliteit Francine De Prins licht de belangrijkste aanpassingen toe: “De prijs van de eerste bewonerskaart willen we verlagen naar 20 euro. Daarnaast hebben we de parkeerzones aangepast: deze zijn nu logischer opgebouwd. Ook het werkdagabonnement wordt gewijzigd: vanaf 1 september zal men ook een abonnement kunnen aanvragen voor zaterdag of een selectie maken van één of meerdere dagen. Dit speelt in op de vraag naar meer flexibiliteit. Een laatste belangrijke aanpassing is dat iedere zorgverstrekker met een RIZIV-nummer of erkend door de Vlaamse Gemeenschap een zorgkaart kan aankopen voor 50 euro per jaar."

 

Communicatie topprioriteit

Bij de invoering van het plan in oktober 2016 lag al vast dat het parkeerbeleid na zes maanden zou geëvalueerd en ook aangepast worden. "Nu de evaluatie en de aanpassingen gebeurd zijn,  gaan we er ook uitgebreid over communiceren naar zowel de Vilvoordenaar, de handelaars als de bezoekers.", aldus burgemeester Hans Bonte. "Na de gemeenteraad van 26 juni starten we met deze communicatiegolf. Zo ontvangen alle Vilvoordenaren een parkeerkrantje met alle nuttige informatie. Maar ook de handelaars en de bezoekers gaan we uitgebreid informeren aan de hand van een folder. En uiteraard houden we iedereen op de hoogte via de website, digitale nieuwsbrieven en bewonersbrieven.".

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: woensdag 14 juni 2017
Alle nieuws