Naar inhoud

Gemeenteraad keurt aangepast parkeerplan goed.

Aanpassingen vanaf 1 september 2017 van kracht.

 

In oktober 2016 voerde stad Vilvoorde een nieuw parkeerplan in. Zes maanden na de ingebruikname is het plan geëvalueerd. Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van een uitgebreid rapport beslist om een aantal wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen zijn gisteren (maandag 26 juni) goedgekeurd door de gemeenteraad. Vanaf 1 september 2017 treedt het aangepaste parkeerplan in werking.

 

Gemeenteraad volgt advies van college burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen heeft het plan geëvalueerd op basis van een uitgebreid rapport. Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een klankbordgroep en de overige opmerkingen die het stadsbestuur heeft ontvangen in de afgelopen maanden. De gemeenteraad heeft de adviezen van het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd, wat betekent dat er een aantal wijzigingen doorgevoerd zullen worden.

 

Plan op maat van Vilvoordenaar én bezoeker

Het parkeerplan werd aangepast op basis van de behoeftes van zowel de Vilvoordenaars als de bezoekers. Zo daalt de prijs van de eerste bewonerskaart naar 20 euro. Daarnaast is de zorgkaart uitgebreid en kan iedere zorgverstrekker die erkend is door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap een zorgkaart aanvragen. Bovendien wordt het werkdagabonnement nog flexibeler: men kan een abonnement aanvragen voor iedere werkdag, inclusief zaterdag en er is ook de mogelijkheid om verschillende dagen te combineren. Zo kan men een abonnement kopen voor bijvoorbeeld dinsdag en vrijdag.

 

Ook de parkeer- en bewonerszones zijn licht aangepast. Schepen voor ruimtelijke ordening en mobiliteit Francine de Prins, licht toe: “We hebben een aantal straten aan 2 bewonerszones toegewezen omdat ze op de grens lagen van 2 zones. Op deze manier is het praktischer voor de bewoners van de zijstraten. Dit gebeurde onder andere voor de Nowélei (Jean-Baprtiste) en de Toekomststraat.

 

Intensieve communicatieperiode van start

Nu de aanpassingen definitief zijn, start er een uitgebreide communicatiegolf. Alle Vilvoordenaren, maar ook de bezoekers en de handelaars worden op de hoogte gebracht via verschillende communicatiemiddelen. Burgemeester Hans Bonte geeft meer uitleg: “Deze week ontvangen alle Vilvoordenaren een parkeerkrant. Handelaars en bezoekers worden geïnformeerd aan de hand van een plooifolder. Bovendien is alle informatie terug te vinden op de website van de stad en voorzien we digitale nieuwsbrieven. Zo is iedereen goed geïnformeerd tegen 1 september, de datum dat het aangepaste parkeerplan in voege gaat."

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: dinsdag 27 juni 2017
Alle nieuws