Naar inhoud

Betonstort funderingsplaat nieuwe mijlpaal in werken Grote Markt.

Werken op 5 juli nemen 24 uur in beslag

 

De werken aan de Vilvoordse Grote Markt schieten goed op en de ondergrondse parking krijgt stilaan vorm. Op woensdag 5 juli breekt een belangrijke mijlpaal aan, namelijk de betonstort van de funderingsplaat. Deze laag vormt de bodem van de dubbellaagse ondergrondse parking. De werkzaamheden zullen ongeveer 24 uur in beslag nemen. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er in samenspraak met de aannemer en de verkeerspolitie omleidingen georganiseerd.

 

Snelle opeenvolging van werkzaamheden

De betonstort vindt plaats tussen 05 en 20 uur. In de Markstraat, aan de achterzijde van het stadhuis en in de Bergstraat worden pompen geïnstalleerd die respectievelijk tot 14, 15 en 20 uur zullen draaien. Het storten van het beton begint met andere woorden ter hoogte van de Markstraat en schuift gedurende de dag verder op richting de Bergstraat. Wanneer de betonstort afgerond is, moet het beton onmiddellijk daarna nog gepolierd (gladgestreken) worden. Dat zal dezelfde dag van 20 tot ongeveer 04 uur ’s nachts gebeuren. Doordat beton snel droogt, is het enorm belangrijk dat de werken zo snel mogelijk op elkaar volgen.

 

Betonmixers draaien voor buiten het centrum

Vooraleer de betonstort kan plaatsvinden, zullen de vrachtwagens die het beton vervoeren op hoge snelheid het beton voordraaien om het voldoende vloeibaar te maken om het te storten. “In samenspraak met de aannemers en het stadsbestuur is besloten om de betonmixers buiten het centrum te laten voordraaien om de geluidshinder voor de omwonenden van de Grote Markt te beperken.”, zegt Katrien Vaes, schepen voor openbare werken, wijkzorg en groen. “De betonmixers zullen voordraaien op de parkeerzone langs de Schaarbeeklei, zonder hinder voor het doorgaand verkeer. Tijdens het nachtelijk polieren van de funderingsplaat zal er echter wel wat geluidshinder zijn voor de omwonenden van de Grote Markt. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken en zal zich zoveel mogelijk aan de afgesproken timing houden.

 

Omleidingen en politiebegeleiding tijdens werkzaamheden

Zolang de betonstort duurt, zal er heel wat werfverkeer door het stadscentrum van Vilvoorde rijden. “Om dit op een zo veilig mogelijke manier te organiseren, worden enkele omleidingen ingesteld. De politie zal bovendien voldoende begeleiding voorzien om omwonenden en passanten zo vlot en veilig mogelijk om te leiden.”, beklemtoont Francine De Prins, schepen voor ruimtelijke ordening en mobiliteit.

 

Intensieve communicatie met omwonenden

Al van bij de start van de werken aan de Grote Markt is communicatie een topprioriteit en dat is bij deze belangrijke mijlpaal niet anders.”, aldus de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte. “Zo hebben de omwonenden van de Grote Markt een bewonersbrief ontvangen met een duidelijke kaart van de aanrijroutes en de omleidingen. Op de dag van de betonstort plaatsen we bovendien regelmatige updates op onze Facebookpagina zodat iedereen de voortgang van de werken op de voet kan volgen.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: donderdag 29 juni 2017
Alle nieuws