Naar inhoud

Nieuw kruispunt Schaarbeeklei ter hoogte van Machelenstraat en De Bockstraat (Fredor) opengesteld.

De werken aan het heraangelegde kruispunt op de Schaarbeeklei ter hoogte van de Machelenstraat en de nieuw aangelegde De Bockstraat (Fredor) zijn afgerond. De stad Vilvoorde en het Agentschap Wegen en Verkeer werkten hier samen aan een veiligere verkeerssituatie.

 

Schepen voor openbare werken, wijkzorg en groen Katrien Vaes verduidelijkt: “De werken kaderen binnen de vernieuwingsplannen van stad Vilvoorde en het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij het kruispunt van de Machelenstraat en de Schaarbeeklei wordt aangepakt. De werken verliepen gefaseerd. In de eerste fase (startdatum 1 februari 2017) werd al een nieuwe straat aangelegd, de De Bockstraat (Fredor), die de verbinding maakt tussen de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei via een doorgang onder het woonzorgcentrum Ter Harte.

 

In de volgende fase werd het kruispunt met de Schaarbeeklei zelf aangepakt waarbij naast nutsleidingen ook verkeerslichten werden geplaatst om de afslag naar beide zijstraten mogelijk te maken van op de Schaarbeeklei voor de voertuigen komende van Vilvoorde én van Brussel.

 

Op de Schaarbeeklei werden dan weer afslagstroken aangelegd om de verkeersveiligheid aan het nieuwe kruispunt te verhogen en een vlotte verkeerscirculatie te garanderen. Eveneens zijn de fietspaden aan het kruispunt plaatselijk verbreed om het fietscomfort te verhogen. Ook in de nieuwe De Bockstraat (Fredor) zijn aan beide zijden van de rijweg fietspaden aangelegd.

 

Anton De Coster van Wegen en Verkeer: “Door het plaatsen van verkeerslichten en de afslagstroken op de Schaarbeeklei wordt dit kruispunt aanzienlijk veiliger. Ook de situatie voor fietsers verbetert. Wegen en Verkeer en stad Vilvoorde werkten samen aan een vlottere en veilige mobiliteit voor iedereen die van dit kruispunt gebruik maakt.

 

Schepen voor mobiliteit en ruimtelijke ordening Francine De Prins is tevreden: “Door het plaatsen van de verkeerslichten op het kruispunt zijn nu alle verkeersbewegingen mogelijk. Vroeger moest het verkeer vanuit de Machelenstraat verplicht naar rechts afdraaien als ze richting Brussel moesten, wat soms niet werd gerespecteerd. Het aanbrengen van de extra afslagstroken zorgt bovendien voor een grotere capaciteit op het kruispunt waardoor het verkeer vlotter kan lopen. En ik ben bijzonder blij dat er ook aan het comfort en de veiligheid van de fietsers werd gedacht.

 

Het kruispunt is een eerste aanzet tot het verhogen van de verkeersveiligheid op de Schaarbeeklei.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: dinsdag 03 oktober 2017
Alle nieuws