Naar inhoud

De omgevingsvergunning komt eraan.

Stedenbouwkundige- en milieuvergunning worden geïntegreerd

 

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking op provinciaal en Vlaams niveau. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

 

De vergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

 

Vanaf 1 januari 2018 is dit vergunningenstelsel ook van kracht voor aanvragen bij stad Vilvoorde. Je kan alle informatie terug vinden op www.vilvoorde.be/omgevingsvergunning.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: donderdag 07 december 2017
Alle nieuws