Naar inhoud

Stad Vilvoorde bedankt vrijwilligers.

Op dinsdag 19 december heeft stad Vilvoorde al haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet voor de vele inspanningen die zij jaarlijks leveren.

 

Binnen de stadsdiensten en OCMW waren het afgelopen jaar meer dan zevenhonderd vrijwilligers actief die meer dan 30 000 uren vrijwilligerswerk hebben verricht. De stad kan dus rekenen op een grote groep mensen die actief zijn in de verschillende adviesraden, die als straatvrijwilligers mee helpen parken en buurten proper te houden, mensen die in scholen, rustoorden en lokale dienstencentra helpen, op de speelpleinen of het cultuurcentrum een handje toesteken, toeristen in de stad gidsen tot de mensen die deze dagen de winteropvang bemannen, zodat niemand buiten moet slapen. Schepen voor financiën, onderwijs en preventie Jo De Ro: “Vrijwilligers worden meestal geassocieerd met kleinere dorpen en wijken, maar deze cijfers tonen aan dat ook een middelgrote stad een enorm potentieel aan vrijwilligers heeft. Vrijwilligers die van Vilvoorde een warme stad maken.”

 

Het stadsbestuur koos er 3 jaar geleden voor om 1 personeelslid voltijds in te zetten om een vrijwilligers- en participatiebeleid uit te werken en alle diensten bij te staan die met vrijwilligers werken. Daarenboven wordt er ook continu geïnvesteerd in de vorming van vrijwilligers. Zo was bijvoorbeeld de vorming EHBO in geen tijd volzet. Ook in 2018 zal hier verder op ingezet worden.

 

Omdat een stad niet kan draaien zonder al deze vrijwilligers, heeft het stadsbestuur de beslissing genomen deze mensen uitdrukkelijk te bedanken en in de bloemetjes te zetten. Alle vrijwilligers werden uitgenodigd in de Spiegeltent voor een hapje en een drankje en ze kregen ook nog een optreden van Filip Kowlier aangeboden.

Uit de eerste reacties bleek deze “welgemeende-dank-U-avond” positief te worden onthaald en daarom zullen we onderzoeken of we dit zeker kunnen herhalen in de toekomst. De stad maken we samen!” aldus schepen Jo De Ro.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: vrijdag 22 december 2017
Alle nieuws