Naar inhoud

Stad Vilvoorde geeft premies voor de renovatie van handelspanden in het kernwinkelgebied.

Met de steun van de Vlaamse overheid trekt het Vilvoords stadsbestuur de komende drie jaar in totaal 150 000 euro uit in de vorm van premies om investeringen in handelspanden in het kernwinkelgebied mogelijk te maken.

 

Concreet zijn er premies in het leven geroepen die aangewend kunnen worden voor de gevelrenovatie van een handelspand, de renovatie van een pand om er een geschikte handelszaak van te maken of voor het verhuizen van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied. Het samenvoegen of opdelen van panden indien dit noodzakelijk is om aan de hedendaagse uitdagingen te voldoen, vallen hier bijvoorbeeld ook onder.

 

Zowel de eigenaar van een handelspand als de uitbater van een handelszaak kan één of een combinatie van deze premies aanvragen. De uiteindelijk premie die zal worden toegekend bedraagt 80% van de bewezen en aanvaarde kosten excl. BTW, met een maximum van 5 000 of 10 000 euro (afhankelijk van het soort premie).

 

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat het kernwinkelgebied een duw in de rug kan gebruiken. De voorbije jaren werden daarom reeds de Leuvensestraat, Varkensmarkt en Guldenschaapstraat in een volledig nieuw kleedje gestoken, opent binnenkort de nieuwe parking onder de Grote Markt en is men ook gestart met de heraanleg van de Grote Markt zelf.”, licht schepen voor lokale economie, leefmilieu en toerisme Viviane Schaessens toe. “Naast de investeringen in het openbaar domein, wil de stad ook bijdragen aan het opwaarderen van het patrimonium in het winkelgebied, om de handelspanden aantrekkelijker te maken voor investeerders en winkeluitbaters.

 

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de premie. Zo moet het pand correct stedenbouwkundig vergund zijn, nieuwbouw is niet subsidieerbaar, en enkel de functies horeca, detailhandel en dienstverlening komen in aanmerking. De premies zijn enkel van toepassing op panden gelegen in het kernwinkelgebied van de stad, zijnde: de Grote Markt met alle zijstraten, Guldenschaapstraat, Varkensmarkt, Nowélei (Jean Baptiste) en Leuvensestraat (van Varkensmarkt tot Leopoldstraat). Het is een bewuste keuze van de stad om de premies te beperken tot een afgebakend kernwinkelgebied om in te zetten op de verdichting van het handelsapparaat. Eigenaars van handelspanden die buiten het kernwinkelgebied vallen, kunnen aanspraak maken op de centrumpremie om eventueel een functiewijziging naar wonen door te voeren.

 

Alle informatie, het reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de stad. Neem voor meer informatie of vragen omtrent de subsidieerbaarheid van sommige werken, contact op met de dienst lokale economie. De dienst kan je ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: woensdag 31 januari 2018
Alle nieuws