Naar inhoud

Vilvoorde stelt langetermijnvisie voor omgang met ruimte voor.

Met ‘Ons Vilvoorde Morgen’ denkt de stad na over het Vilvoorde van de toekomst

 

Stad Vilvoorde stelt vandaag haar toekomstplan ‘Ons Vilvoorde Morgen’ voor. Het plan is opgebouwd uit 4 verhaallijnen die samen de (lange) termijnvisie voor het ruimtegebruik in Vilvoorde vormen. Het plan zal de basis vormen voor een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan. Stad Vilvoorde is een van de eerste gemeenten die momenteel het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen naar een lokale visienota omzet. De komende maanden zal de stad haar inwoners via een brede publiekscampagne informeren over de inhoud van ‘Ons Vilvoorde Morgen’.

 

Evenwichtig en duurzaam toekomstplan

Vilvoorde is een jonge en dynamische stad die blijft groeien. Maar de beschikbare ruimte is schaars. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Daarom heeft stad Vilvoorde samen met experten een evenwichtig en duurzaam toekomstplan voor het ruimtegebruik in Vilvoorde ontwikkeld. Via het toekomstplan ‘Ons Vilvoorde Morgen’ wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat Vilvoorde een stad aan het water blijft waar het aangenaam wonen, winkelen en werken is.

 

Strategisch omspringen met ruimte

Het toekomstplan is opgebouwd uit 4 verhaallijnen die ieder een specifieke blik op het stedelijk weefsel geven: groen, wonen, mobiliteit en bedrijvigheid. De thematische opbouw van het plan moet leiden tot een kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

We moeten strategisch omspringen met de beschikbare ruimte. Dat doe je niet alleen via een betere ruimtelijke ordening, maar ook door ruimte te koppelen aan wonen, mobiliteit en hernieuwbare energie”, stelt burgemeester Hans Bonte.

 

Koploper in verankering Vlaamse richtlijnen

Het toekomstplan ‘Ons Vilvoorde Morgen’ bepaalt de (lange) termijnvisie voor het ruimtegebruik in Vilvoorde en zal de basis vormen voor het toekomstig Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan. Deze nieuwe aanpak kadert in de richtlijnen van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen – de zogenaamde betonstop – dat de Vlaamse Regering recent heeft goedgekeurd.

We hebben niet gewacht op de finale versie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen om al aan de slag te gaan met de uitwerking van een toekomstplan. Omdat we ons huiswerk al hebben gedaan, kunnen we nu de nieuwe Vlaamse richtlijnen snel lokaal verankeren in een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan.”, zegt burgemeester Hans Bonte.

 

Publiekscampagne tijdens de zomer

De komende maanden informeert stad Vilvoorde haar inwoners over de inhoud van het toekomstplan ‘Ons Vilvoorde Morgen’. Dit gebeurt via een brede publiekscampagne waarbij stad Vilvoorde de verhaallijnen uitlegt aan de hand van laagdrempelige communicatieacties, waaronder een animatiefilmpje.

 

Meer weten?

Vilvoordenaars die meer willen weten over het toekomstplan kunnen het filmpje bekijken op de website www.vilvoorde.be/onsvilvoordemorgen of op de hoogte blijven via de Facebookpagina van stad Vilvoorde.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: woensdag 27 juni 2018
Alle nieuws