Naar inhoud

Stadsbestuur verheugd over weigering vergunning aan Goodman Logistics.

Bos van ruim 4ha aan Darse gevrijwaard

 

Einde van de zomer vernam stad Vilvoorde dat Goodman Logistics een positief advies kreeg van het GOVC voor de bouw van een groot distributiecentrum aan de Darse. Hiervoor zou een bos van ruim 4ha (meer dan 8 voetbalvelden groot) moeten sneuvelen en zou de stad overspoeld worden door vrachtverkeer. Het stadsbestuur riep Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege dan ook op om het dossier tegen te houden en de regio leefbaar te houden.

 

Op dinsdag 11 september kreeg het stadsbestuur het goede nieuws dat de Vlaamse Regering beslist heeft geen vergunning toe te kennen voor de uitbouw van een groot logistiek centrum in één van de schaarse grote ecologische gebieden van de stad.

 

Burgemeester Hans Bonte: “Ik ben ook bijzonder verheugd dat zelfs in verkiezingstijd alle politieke fracties én de nieuwe kandidaten op de lijsten aan 1 zeel trokken om de Vlaamse Regering te overtuigen. Dankzij de beslissing beschermen we niet alleen een belangrijk ecologische zone, maar vermijden we ook een enorme toename aan vrachtvervoer en sluipverkeer doorheen ons stadscentrum. Dit is dan ook de enige logische beslissing.”.

 

» overzicht persmededelingen

Datum van het bericht: dinsdag 11 september 2018
Alle nieuws