Federale maatregelen fase 1a - grondgebied Vilvoorde

Gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2020 11.15 u.
Heel wat sporten opnieuw mogelijk in Vilvoorde.

Op 24 april bepaalde de Nationale Veiligheidsraad de exit strategie, na advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES). Met deze exit strategie komt een gefaseerde afbouw van de reeks maatregelen die sinds 12 maart 2020 gelden om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen.

De vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en het afvlakken van de curve van overlijdens, maakt het mogelijk om geleidelijk te gaan afbouwen. Deze cijfers zullen ook continu gemonitord worden en bepalen of en wanneer elke volgende fase zal aanvatten.

Vanaf 4 mei start fase 1a en heeft beperkte gevolgen voor een aantal sectoren, waaronder de vrijetijdsbesteding. Concreet wordt fysieke activiteit in open lucht toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

Het sportstadion Drie Fonteinen wordt opnieuw geopend voor gebruik voor de clubs die er hun werking verzekeren. Dit geldt onder andere voor padel en atletiek, de stad doet er alles aan om ook tennis in de komende dagen op te starten. Met de clubs en concessionarissen van de infrastructuur werden de nodige afspraken gemaakt rond social distancing en hygiëne. De afgesproken maatregelen zullen door de clubs gecommuniceerd worden naar hun leden. Alle gebruikers worden geacht deze te volgen. Het stadsbestuur roept ook op om dit nauwgezet te doen. Enkel door het naleven ervan, kan verzekerd worden dat de infrastructuur kan open blijven. De toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden. Meer details zijn steeds terug te vinden op de website van de stad (www.vilvoorde.be) en bij de clubs en verenigingen.

Vissen op de vijver van het Hanssenspark wordt opnieuw toegelaten mits respecteren van de geldende maatregelen rond social distancing. Vissen op de andere vijvers van de stad is verboden. Toelating tot vissen krijg je door een abonnement aan te vragen via de dienst Sport. Je kan hen contacteren via sport@vilvoorde.be en tel.: 02 255 79 64. Vissen in het Zeekanaal Brussel-Schelde, rivieren en beken kan enkel mits toestemming van De Vlaamse Waterweg. Alle informatie hierover vind je via https://www.natuurenbos.be/visverlof.

De volgende sportinfrastructuur in het openbaar domein blijft afgesloten aangezien het respecteren van de regels rond social distancing en het waarborgen van de hygiënische maatregelen hier niet mogelijk is:

  • Sportveldjes (voor voetbal en basketbal);
  • Urban fitnesstoestellen, pull up bars, fitometers;
  • Skatetoestellen wegens hun ligging in speelzones en/of speeltuinen.

Ook speelzones en speeltuinen blijven dus tot nader orde afgesloten.

De bovenstaande maatregelen gaan van kracht vanaf dinsdag 5 mei aangezien de stedelijke sportinfrastructuur gesloten is op 4 mei (feestdag).