Grote transportleidingen op middenberm voor herinrichting Heldenplein

Gepubliceerd op donderdag 7 mei 2020 14 u.
Je kan er niet naast kijken in het centrum van Vilvoorde: er wordt weer volop gewerkt aan het openbaar domein. Meterslange buizen liggen momenteel klaar op de middenberm van de Nowélei (Jean-Baptiste) om te worden ingeplant door Elia (beheerder van het hoogspanningsnet).

Schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes legt uit: “Bij de herinrichting van het Heldenplein voor de ringtrambus zal ook de riolering integraal vernieuwd worden. Uit eerdere proefsleuven is gebleken dat een aantal leidingen van Elia onder het Heldenplein verplaatst moeten worden om ruimte te creëren voor de uitvoering van deze rioleringswerken. Dit zijn transportleidingen en kunnen niet in dezelfde sleuf liggen als de normale distributieleidingen. Transportleidingen liggen immers dieper en zijn dus beter beschermd tegen graafschade.”

Elia zal deze werken uitvoeren via 2 boringen. Deze boortracés kunnen niet gebruikt worden door andere maatschappijen. Dat is ook de reden waarom deze werken nu al uitgevoerd worden en niet samen met de latere nutswerken. Het is immers net de bedoeling dat de kabels van Elia verplaatst zijn alvorens de andere nutsbedrijven hun werken aanvatten.

De eigenlijke sleufwerken zijn zeer beperkt. Aan weerszijden van de Schaarbeeklei wordt een put opengelegd van waaruit gestart wordt met boren. De boor komt vervolgens opnieuw boven langs de Nowélei (Jean-Baptiste). Eén keer ter hoogte van de parking aan het Portaelsplein en één keer op de middenberm ter hoogte van de C&A. Vervolgens worden in omgekeerde richting buizen doorheen de boorcurve getrokken. Deze buizen moeten over hun volledige lengte klaar liggen vanaf het uittredepunt. Voor de langste boring betekent dit dus dat over de volledige middenberm vanaf de C&A tot aan de Rooseveltlaan (Franklin) een leiding klaar ligt. Hierdoor zullen er tijdelijk geen doorsteken over de middenberm mogelijk zijn.

De volledige werken zijn ingepland tot en met 19 juni 2020 omdat de buizen eerst aan mekaar gelast moeten worden. Doorgaand verkeer blijft wel altijd mogelijk, zowel op de N1 als op de N211 en de rotonde van het Heldenplein.

Schepen Vaes is alvast verheugd dat er weer heel wat werken zijn heropgestart: “Vele werken werden door de coronacrisis tijdelijk on hold gezet. Ondertussen wordt er dus weer volop gewerkt.”