Federale maatregelen fase 3 - Grondgebied Vilvoorde

Gepubliceerd op maandag 8 juni 2020 9 u.
inschrijvingen sportkampen starten - horeca opent opnieuw - verdere versoepelingen voor sportsector

Sinds 24 april kennen we een gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen. De cijfers worden continu gemonitord en bepalen of en wanneer een volgende fase zal aanvatten.

Op 4 mei startte de eerste fase (1a), de volgende fase (1b) op 11 mei en op 18 mei startte fase 2. Vanaf maandag 8 juni gaan we over naar fase 3 van het afbouwplan. De cijfers uit de gezondheidszorg blijven immers bemoedigend.

Fase 3 brengt een aantal grote aanpassingen ten opzichte van de regels die we tot nu kenden: vrijheid wordt de regel en wat niet mag, wordt de uitzondering.

De hoofdregels vanaf 8 juni zijn:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

Sportkampen

In navolging van de jeugdkampen zijn nu ook de richtlijnen voor sportkampen vastgelegd. Vanaf maandag 8 juni 9 uur openen de inschrijvingen voor de sportkampen deze zomer online en op afspraak. De stad raadt, gezien de gewijzigde dienstverlening, aan om maximaal gebruik te maken van de online inschrijfmodule. Kan je niet online inschrijven, dan kan je telefonisch een afspraak maken op het nummer 02 255 79 60. Opgelet, zonder afspraak kan je niet inschrijven aan het loket.

Wanneer Wat Waar Beschikbare plaatsen
6/7 - 17/7 Sport & spel kamp Sporthal Hazeweide 15 kleuters en 30 lagere school
10/8 - 28/8 Sport & spel kamp Sporthal Hazeweide 15 kleuters en 30 lagere school

Ook voor de sportkampen heeft de stad het aanbod aangepast zodat de geldende maatregelen gegarandeerd worden: weekbubbels van 50 personen, hygiënische maatregelen,… Alle maatregelen worden bij inschrijving en de week voorafgaand aan het kamp gecommuniceerd aan de ouders.

Horeca

Vanaf 8 juni mogen alle horecazaken opnieuw de deuren openen. Om iedereen de kans te geven de veiligheidsmaatregelen te waarborgen en toch optimaal ruimte aan te bieden aan klanten, heeft het stadsbestuur beslist, waar mogelijk, toelating te geven om de terrassen uit te breiden.

De voorwaarden om te mogen openen zijn:

 • Een afstand van 1.50m tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur ’s morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Sportsector

Georganiseerde sportactiviteiten kunnen voor een groep van maximum 20 personen onder begeleiding van een verantwoordelijke en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand gerespecteerd wordt.

Naast buiten sporten mag je opnieuw indoor sporten. De stedelijke sporthallen openen op dinsdag 9 juni opnieuw de deuren.

Trainingen en wedstrijden zijn enkel toegelaten indien de regels rond social distancing verzekerd zijn. Contactsporten (voetbal, basketbal, gevechtsporten) moeten contactloos blijven trainen en voor deze sporten zijn wedstrijden dus niet mogelijk. Uitzondering hierbij zijn de contactsporten voor -12-jarigen, aangezien voor deze leeftijdscategorie de regels rond social distancing niet langer gewaarborgd moeten worden.

Kleedkamers en douches blijven nog steeds gesloten. De cafetaria aan sportaccommodaties mag vanaf 8 juni wel opnieuw open, maar dient dezelfde regels te volgen als de horecazaken.

Fitnesszalen openen eveneens opnieuw vanaf 8 juni. Het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje blijft nog gesloten.

Burgemeester Hans Bonte: “De nieuwe fase brengt een welkome versoepeling van de maatregelen, maar we zijn er nog niet. De volgende fases zullen enkel nog meer vrijheden kunnen bieden als we afstand blijven houden, onze handen regelmatig blijven wassen en ons gezond verstand gebruiken in onze sociale contacten. We staan aan het begin van de zomer, reden genoeg om zo veel mogelijk buiten te komen en voldoende te bewegen.” Schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati: “Op sportgebied hebben we al grote stappen kunnen nemen. Met de zomer in het vooruitzicht hopen we dat de cijfers verder positief blijven evolueren zodat we ook naar andere vormen van vrijetijdsbesteding meer zullen kunnen.”

De volledige lijst van maatregelen wordt steeds gepubliceerd op de infowebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.info-coronavirus.be/