Eerste steenlegging van nieuwe infrastructuur voor sport en cultuur in Koningslo

Gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020 14.30 u.
Op woensdag 24 juni zakten burgemeester Hans Bonte en schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati af naar de werf van .K in Koningslo. Daar staken ze een handje toe bij de bouw van de nieuwe infrastructuur voor sport en cultuur.

Deze ruimtes zullen zowel door de stad, diverse verenigingen als door de school kunnen gebruikt worden.

We hebben heel hard uitgekeken naar dit moment. Het is een project dat de wijk Koningslo terug zal doen herleven. Heel wat zaalsporten zullen terecht kunnen in deze nieuwe sporthal. Het culturele gedeelte zal ook een enorme meerwaarde zijn voor Koningslo. We zullen vanaf volgend jaar volop kunnen programmeren en diverse voorstellingen laten doorgaan.” Aldus een enthousiaste schepen voor jeugd, sport en cultuur, Moad El Boudaati.

Drieledige invulling
Het sport- en cultuurcentrum Koningslo is opgebouwd uit drie complementaire delen: een centrale dubbelhoge tussenruimte verbindt enerzijds de ruimte van de sporthal en anderzijds het cultureel centrum.

Een centrale foyer
Vanaf de Streekbaan leidt een breed voetpad naar de ruime inkom – met fietsenrekken – van het sport- en cultureel centrum. De foyer en de polyvalente zaal sluiten direct op mekaar aan en maken het mogelijk grotere evenementen mogelijk te maken. De foyerruimte loopt helemaal door van de voorzijde tot aan de achterzijde. Aan de schoolzijde is een tweede, meer private inkom, voorzien die door de school gebruikt kan worden om de sporthal of de leslokalen te gebruiken. Twee trappen leiden naar de verdieping waar een ruime centrale gang toegang geeft tot een kijkplatform met ruim zicht op de sporthal, tot de cafetaria en tot een aantal flexibel in te delen lokalen.

Het cultureel centrum in het zuiden
Ten zuiden van de foyerruimte voorzien we verschillende polyvalente lokalen en de natte ruimtes en bergingen. Aan de straatzijde wordt de cafetaria bovenop de polyvalente zaal geplaatst. Bij de polyvalente zaal wordt een ruime opwarmkeuken voorzien. De cafetaria geeft uit op het kijkplatform tussen beide trappen. Ook de cafetaria is gekoppeld aan een kleine keuken met berging. Aan de straatzijde voorzien we de cafetaria van een ruim terras, gericht naar het Westen. Aan de schoolzijde stapelen we de les- en vergaderlokalen bovenop een grote bergruimte. De grote bergruimte op het gelijkvloers, biedt ruimte voor het meubilair van de andere lokalen. Op deze manier kunnen de andere lokalen flexibel gebruikt worden. In de kelder worden er 6 kleedruimtes voor groepen en 2 kleedruimtes voor scheidsrechters voorzien. In de centrale hal in de kelder voorzien we beveiligde lockers. Centraal worden de natte ruimtes verzameld rond de liftkoker: de keukens en het sanitair (met steeds een aangepast en gescheiden toilet voor rolstoelgebruikers). In de kelder is er tenslotte ook ruimte voorzien voor de uitgebreide technische installaties en voor bijkomende bergingen voor verenigingen.

De polyvalente sporthal in het noorden
Ten noorden van de centrale dubbelhoge ruimte is een polyvalente sporthal geplaatst, aangepast aan alle gevraagde sporten, namelijk zaalvoetbal, basket, volleybal en badminton. De zaal krijgt een sportvloer en de nodige akoestische voorzieningen. Onder de sporthal is een eenvoudige, ruime en compacte parking met 54 plaatsen voorzien. De inrit loopt langs de zaal en is op voldoende afstand van de buren voorzien. Achter de inrit vinden we op het gelijkvloers en op de verdieping ruime bergingen voor de sportzaal Het nieuwe sport en cultureel centrum zal als voorbeeldproject de ambities van de stad naar duurzaamheid in de praktijk omzetten. Om op een duurzame wijze elektriciteit op te wekken wordt het dak van de sporthal voorzien van zonnepanelen. Het gebouw wordt eveneens voorzien van energiezuinige Ledverlichting die aangestuurd wordt door aanwezigheids- en/of afwezigheidsdetectoren. Regenwater van de daken wordt opgevangen in een regenwaterput en herbruikt voor het spoelen van de toiletten, de urinoirs en de buitenkranen voor het groenonderhoud. De regenwaterput loost naar een infiltratiebekken aan de straatzijde, met een overstort naar de riolering. Verder wordt gestreefd naar gebruik van duurzame materialen. Er worden zoveel mogelijk vernieuwbare en recyclebare materialen toegepast en materialen met een beperkte emissie van schadelijke stoffen.

Ankerpunt met communicatief karakter
De gevel krijgt een licht materiaal dat afwijkt van de typische verkavelingsomgeving en tegelijk opgaat in de buurt. Het publieke karakter van het sport- en cultuurcentrum wordt zo onderstreept. We voorzien grote openingen die communiceren naar de wijk en de voorbijgangers en bewoners naar binnen lokken. Het communicatieve karakter van het sport- en cultuurcentrum kan ook bijdragen aan het verbreden van het gebruik van de ruimtes. Het sport- en cultuurcentrum moet een centraliteit kunnen worden, een buurthuis, een centrum voor de wijk. Inwoners en voorbijgangers moeten naar binnen getrokken worden, meervoudig ruimtegebruik moet gestimuleerd worden, de ruimtes moeten polyvalent geprogrammeerd kunnen worden. Het compacte sport- en cultuurcentrum wordt minutieus geplaatst tussen de bestaande school en de aanpalende buren in het noorden. Naar de Streekbaan wordt een ruime publieke strook gereserveerd waarin de publieke inkom en de inrit naar de ondergrondse parking worden verwerkt. Beiden worden zo ver mogelijk uit mekaar getrokken waardoor we maximaal gescheiden verkeersstromen bekomen. Er ontstaat een gezamenlijk voorplein waar veiligheid voorop staat. Het voorplein leidt naar de inkom voor zacht verkeer van het sport en cultureel centrum en naar de inkompoort van de school. Tussen beiden is er ruimte voor fietsbeugels voor bezoekers van het sport en cultureel centrum Koningslo. Naar de Streekbaan wordt de bestaande groenstrook met bomen tussen straat en voetpad bestendigd en verder versterkt door een bijkomende groenstrook ter hoogte van de sporthal, tussen de inrit en de inkom. De groenstrook geeft ruimte voor een ondergronds infiltratiebekken.

Tussen de bestaande school en het nieuwe sport- en cultureel centrum verbreedt de voorziene verharde kleuterspeelplaats. Ter plaatse van de overdekte speelplaats versmalt de verharde ruimte. Achter het nieuwe gebouw wordt de verharde speelplaats weer breder en sluit ze aan op de achterinkom van het nieuwe sport- en cultuurcentrum. De school kan zo makkelijk gebruik maken van de sportzaal en de leslokalen.

Langs de sportzaal loopt de verharde speelplaats verder om voldoende speelruimte (totaal +/- 1.600m²) voor de kleuters te bekomen. Naar de buren wordt een natuurlijke tuin aangelegd met bloemenweide, moestuin, natuurlijke houten speeltoestellen en spelaanleidingen, een boomgaard, struikmassieven, een compostplek, enzovoort… Tegen de perceelgrenzen voorzien we een brede groene buffer in de vorm van een houtkant. Deze groenbuffer wordt ook ten noorden van het nieuwe gebouw doorgetrokken.

De nieuwe naam .K (uitgesproken als Punt K) kwam er na een rondvraag bij buurtbewoners, verenigingen en stadspersoneel. Het is een afkorting van Trefpunt Koningslo. Trefpunt staat voor de kruising tussen sport en cultuur en verwijst naar rondpunt ’t Voor.

Enkele cijfers 

  • Gebouw totaal (incl. ondergrondse parking): 5.608m²
  • Sportzaal: 1.459m²
  • Kijkplatform: 64m²
  • Foyer: 101m²
  • Polyvalente zaal (incl. toog): 222m² - bezetting maximaal 290 personen
  • Cafetaria (incl. toog): 173m² - bezetting maximaal 240 personen
  • 3 lokalen op verdieping (samen): 170m²
  • Ondergrondse parking: 1.460m² - 54 plaatsen
  • De stad investeert 8 524 977,16 euro in het project.

De oorspronkelijke oplevering zou gebeuren eind januari 2021 maar door de impact van de coronamaatregelen verschuift de oplevering naar eind februari 2021. Het bouwteam stelt alles in het werk om deze deadline te halen.