Tijdelijke aanpassing reglement feestcheques en speelstraten

Gepubliceerd op donderdag 2 juli 2020 13 u.
Heel wat mensen zullen de komende vakantie veel meer in eigen land doorbrengen omwille van de coronamaatregelen. Het stadsbestuur heeft beslist om tijdelijk de reglementen rond speelstraten en feestcheques aan te passen zodat burgers hun vakantie in eigen stad optimaal kunnen invullen.

Feestcheques

Het maximale bedrag van de feestcheque wordt tijdelijk opgetrokken van 150 naar 200 euro voor straatfeesten in de maanden juli, augustus en september.

Gemaakte kosten die betrekking hebben op het in acht nemen van coronamaatregelen (bv. mondmaskers, kuisproducten, ontsmettingsgels ...) mogen mee ingebracht worden voor de aanvraag van de feestcheque.

Aanvragen worden nog steeds ingediend via het evenementenloket en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het aantal toegelaten personen hangt steeds af van de op dat moment geldende maatregelen. Aanvragers krijgen een infofiche waarin de geldende coronamaatregelen worden vermeld. 

Speelstraten

Als kindvriendelijke stad wil Vilvoorde maximaal ruimte bieden voor kinderen om veilig te spelen in de eigen omgeving. Speelstraten kunnen georganiseerd worden in de maand augustus indien er een draagvlak is in de straat van minimum 2/3 van de bewoners. Opgelet: de aanvraag hiervoor moet ingediend worden vóór 10 juli 2020.

Omwille van de coronamaatregelen werd een aanvullend reglement opgesteld. Het bestaande oude reglement omtrent de mogelijke momenten (week of weekend) van de speelstraat en de bijhorende verantwoordelijkheden (openen en sluiten) blijft behouden. 

De aanvragers dienen de overige bewoners van de straat zelf op de hoogte te brengen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. De stad stelt hiervoor een flyer ter beschikking.

De overheid heeft ook een ‘Covid Event Risk Model’ ontwikkeld in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Met dit model kan je inzicht verwerven in het veiligheidsrisico van elk evenement. Meer informatie vind je via www.covideventriskmodel.be

Met vragen over straatfeesten of speelstraten, kan je terecht bij preventie@vilvoorde.be, tel.: 02 255 79 90.