Nutswerken Stationlei voor op schema

Gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2020 8.45 u.
De nutswerken op de Stationlei vorderen vlotter dan verwacht. De volgende fase kan hierdoor al op maandag 6 juli starten.

Op maandag 8 juni startten de nutswerken in het centrum als startschot voor de vernieuwing van het Heldenplein (voorjaar 2021) voor de komst van de Ringtrambus. Tijdens deze werken, die zullen lopen tot maart 2021, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun leidingen en kabels voor water, elektriciteit, aardgas en internet/telefonie. In totaal gaat het om acht fases die achtereenvolgens worden uitgevoerd om de hinder te beperken.

De nutswerken op de Stationlei aan de zijde van het Hanssenspark (fase 2) zijn bijna afgerond. Maandag 6 juli verschuiven de werken naar de overzijde (kant stedelijk zwembad ’t Zeepaardje). In deze fase dwarsen de nutsbedrijven de Stationlei op verschillende plaatsen. Hierdoor is de Stationlei van 6 juli tot midden augustus onderbroken voor doorgaand verkeer. Ook de Witherenstraat, Leopoldstraat en Van Helmontstraat worden telkens onderbroken als de kabelwerken er passeren. De werken in deze fase starten vanaf het Heldenplein en vorderen richting stationsplein.

De werken verlopen veel vlotter dan verwacht“, legt schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes uit. “Deze fase zal wel zorgen voor wat extra hinder aangezien de doorsteken in de Stationlei worden aangepakt en daardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. Bewoners geraken echter ten allen tijden aan hun woning. Aangezien de aannemer doorwerkt tijdens het bouwverlof wordt de hinder bovendien grotendeels beperkt. Er is in die periode immers minder verkeer. Het zal ook veiliger zijn want deze fase van de werken zal - door het vlotter verloop - al klaar zijn tegen het nieuwe schooljaar.”

Impact verkeer Stationlei

Voetgangers en fietsers passeren de werfzone in de Stationlei in beide richtingen aan de zijde van het Hanssenspark. Met de wagen is de Stationlei enkel bereikbaar voor bewoners en plaatselijk verkeer. Afhankelijk van waar een doorsteek de doorgang verhindert, is de straat toegankelijk vanaf het Heldenplein of het station.

Bussen van De Lijn volgen een omleiding via de Schaarbeeklei en Parkstraat. De halte Vilvoorde Station blijft steeds toegankelijk. De halte Heldenplein wordt tijdelijk vervangen door:

 • Nowélei (lijnen 221, 222, 280, 282, 624)
 • Kerk (lijnen 261, 533, 536, 820, 821)
 • Stadhuis (lijnen 225 en 287)

Doorgaand autoverkeer volgt een omleiding via Schaarbeeklei – Machelenstraat – Vilvoordelaan – Woluwelaan – Luchthavenlaan – Hanssenlaan (Benoit) en omgekeerd. Om overal de nodige kabels en leidingen te leggen, worden ook de kruispunten van de Stationlei met de zijstraten beurtelings onderbroken.

Impact verkeer zijstraten

De rotondes van het Stationsplein en Heldenplein blijven steeds toegankelijk.

 • Kruispunt Stationlei x Witherenstraat / Schapulierstraat 
  De Witherenstraat wordt tijdelijk dubbelrichting voor plaatselijk verkeer. In de Witherenstraat (tussen Stationlei en Schapulierstraat) én in de Schapulierstraat is gedurende één week geen verkeer mogelijk op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Indien u binnen deze uren weg moet met de wagen, zet u die buiten de werfzone. In deze periode is het stuk van de Witherenstraat tussen de Leuvensestraat en Schapulierstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
 • Kruispunt Stationlei x Leopoldstraat
  Het stuk Leopoldstraat tussen Stationlei en Schapulierstraat wordt dubbelrichting voor plaatselijk verkeer. Verkeer vanuit de Leuvensestraat kan via de Schapulierstraat naar de Witherenstraat en zo naar de Stationlei.
 • Kruispunt Stationlei x Van Helmontstraat 
  Verkeer kan in beide richtingen via de Buissetstraat (Xavier) wegrijden. Aan de zijde van de school geldt een parkeerverbod zodat wagens elkaar kunnen kruisen.

Digitale nieuwsbrief

Alle informatie over de werken en het project is steeds te vinden op www.heldenpleinvilvoorde.be. Wie graag alle informatie over de werken in de mailbox ontvangt, kan zich daar ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief.