Stadsbestuur neemt extra maatregelen om verspreiding corona tegen te gaan

Gepubliceerd op maandag 13 juli 2020 16 u.
Mondmaskers verplicht op wekelijkse markten en bij bezoek aan stadsdiensten. Evenementenkalender juli, augustus en september sterk ingeperkt.

De laatste dagen tonen de cijfers van Sciensano dat de dalende tendens van de coronabesmettingen gestopt is. Het is dan ook uitermate belangrijk dat ieder zich inzet om te voorkomen dat deze stagnering zich niet omzet naar een nieuwe stijging.

Op donderdag 9 juli besliste de federale regering om het dragen van mondmaskers verplicht te maken in winkels, winkelcentra, bioscopen, theater- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Sinds zaterdag 11 juli wordt iedere burger gevraagd deze maatregel na te leven.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de verplichting tot het dragen van mondmaskers ook door te trekken naar de wekelijkse markten en bij een bezoek aan de stadsdiensten. De toegang tot de markten zal vanaf de woensdagmarkt van 15 juli enkel nog mogelijk zijn wanneer een mondmasker gedragen wordt. Bij een bezoek aan de stadsdiensten in het administratief centrum Mattenkot en het Sociaal Huis in het administratief centrum Kursaal is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf woensdag 15 juli.

De versoepeling van de voorgaande fases ging hand in hand met het vastleggen van maatregelen om het samenbrengen van grote groepen mensen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Jammer genoeg is een tendens merkbaar in de horeca waarbij de maatregelen niet overal even goed opgevolgd worden. Hierdoor werd beslist om, na een periode van sensibiliserend optreden, over te gaan tot het uitschrijven van boetes bij overtredingen. Elke uitbater die zich niet houdt aan de opgelegde maatregelen zal hiervoor een coronaboete opgelegd krijgen van 350 euro. Deze boete kan ook uitgeschreven worden voor klanten die de regels niet volgen (bv.: niet aan de toog zitten).

Daarnaast heeft het stadsbestuur beslist om de evenementenkalender sterk te beperken voor de komende zomermaanden. Het samenbrengen van grote groepen mensen creëert te veel mogelijkheden om het virus opnieuw aan kracht te doen winnen. Burgemeester Hans Bonte: “We nemen als bestuur dan ook onze verantwoordelijkheid op om, in het kader van de algemene volksgezondheid, de opportuniteiten tot het ontstaan van lokale broeihaarden zoveel mogelijk uit te sluiten. We voorzien gelijktijdig een brede waaier aan leuke én veilige activiteiten voor de Vilvoordenaar die gedurende de komende vakantieperiode zijn of haar stad wenst te (her-)ontdekken.”

Schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati treedt bij: “Jammer genoeg houdt dit in dat we een aantal zomerse waarden, van externen of uit ons eigen aanbod, niet kunnen laten doorgaan. Waar mogelijk wordt wel gekeken naar een alternatieve invulling. Het is nu vooral belangrijk dat we alles op alles zetten om een mogelijke heropflakkering tegen te gaan.

Het zomerprogramma van de stad vind je terug op www.vilvoorde.be/zomersvilvoorde.