Nutswerken Stationlei liggen tijdelijk stil

Gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020 12 u.
Tekort aan werkkrachten bij aannemer zorgt voor tijdelijke stillegging van de werken op de Stationlei. Tot 17 augustus is de rijbaan open voor het verkeer. De stad gebruikt deze rustperiode om asfalteringswerken uit te voeren in een deel van de Lange Molensstraat en de Toekomststraat.

Op maandag 8 juni startten de nutswerken in het centrum als startschot voor de vernieuwing van het Heldenplein (voorjaar 2021) voor de komst van de Ringtrambus. Tijdens deze werken, die zullen lopen tot maart 2021, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun leidingen en kabels voor water, elektriciteit, aardgas en internet/telefonie. In totaal gaat het om acht fases die achtereenvolgens worden uitgevoerd om de hinder te beperken.

De nutswerken in de Stationlei, ter voorbereiding van de herinrichting van de straat, verlopen nog steeds volgens schema. In tegenstelling tot wat eerder met de netbeheerders en hun aannemer was afgesproken, zullen de werkzaamheden nu toch tijdelijk stilgelegd moeten worden tijdens het bouwverlof. De reden hiervoor is dat de aannemer kampt met een tekort aan inzetbare arbeidskrachten. In de loop van de komende dagen zal stelselmatig alle tijdelijke signalisatie in de Stationlei weggenomen worden, zodat er in de loop van volgende week terug dubbelrichtingsverkeer mogelijk is tussen de kerk en het station en alle parkeerplaatsen opnieuw beschikbaar zijn.

De werken hernemen terug vanaf 17 augustus. Vanaf dan zal de Stationlei opnieuw onderbroken worden voor doorgaand verkeer.

De stad zal van deze adempauze gebruik maken om in augustus asfalteringswerken uit te voeren in twee andere centrumstraten, meer bepaald in de Toekomststraat tussen de Nowélei (Jean Baptiste) en de Guldenschaapstraat en het gedeelte van de Lange Molensstraat tussen de Vissersstraat en de Vlaanderenstraat.

De werken, die het afschrapen van de huidige toplaag en de aanleg van een nieuwe toplaag in asfalt omvatten, zullen slechts enkele dagen in beslag nemen tussen 11 en 14 augustus.

Gedurende de werken zullen de delen van de twee straten onderbroken zijn voor alle verkeer en wordt er een tijdelijke omleiding voorzien.

De bussen van De Lijn van en naar AZ Jan Portaels zullen tijdelijk omgeleid worden.