Reiniging straatkolken

Gepubliceerd op maandag 24 augustus 2020 13.30 u.
In maart besloot de stad om de machinale reiniging van de straten op te schorten. Dit kwam er omdat door de coronamaatregelen mensen zoveel mogelijk moesten thuis blijven en de wagens bleven staan. Hierdoor werden ook tijdelijk de straatkolken niet gereinigd.

Het reinigen van de kolken is echter nodig om verstopping tegen te gaan en wateroverlast te vermijden. Daarom zal het reinigen van de kolken opnieuw gebeuren op 25 augustus (grijze zone), 1 september (rode zone), 4 september (blauwe zone) en 8 september (oranje zone). Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de veegwagen door de straten te laten rijden.

De straatreiniging gebeurt in een groot deel van het centrum en in de wijk Far-West. Inwoners van de zones kregen in januari een planning in de bus.

De reinigingskalender die aangeeft wanneer welke straten en zones gereinigd worden is terug te vinden op https://www.vilvoorde.be/straatreiniging.

Om de straten en de kolken te kunnen reinigen geldt er op deze dagen een parkeerverbod in de betrokken straten. Het parkeerverbod wordt op voorhand aangekondigd via verbodsborden. Hierop staat aangeduid van wanneer tot wanneer het verbod geldt. Respecteer de borden en stal uw wagen tijdig elders. Foutparkeerders krijgen een boete van 50 euro.