Openbaar onderzoek en heraanleg Rooseveltlaan (Franklin)

Gepubliceerd op vrijdag 11 september 2020 9 u.
Stad Vilvoorde plant vanaf begin 2021 de heraanleg van de randen van de Rooseveltlaan (Franklin) en de Toekomststraat (tussen Rooseveltlaan (Franklin) en Hendrik I-lei).

De aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning werd recent ingediend. In het kader van deze aanvraag wordt binnenkort een openbaar onderzoek georganiseerd en zullen omwonenden advies kunnen geven op de plannen.


Archeologisch onderzoek


Door het uitgebreid archeologisch onderzoek, heeft de opmaak van de plannen vertraging opgelopen. Aan de hand van een schriftelijk onderzoek en 30 boringen werd de geschiedenis in kaart gebracht. De Rooseveltlaan (Franklin) was een belangrijke locatie voor de stad, zeker tijdens de middeleeuwen omdat zich hier de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort bevonden. Tijdens de uitvoering van de werken zullen proefsleuven gegraven worden ter hoogte van de Mechelsestraat om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren.

Heraanleg Rooseveltlaan (Franklin)


De plannen voor de heraanleg omvatten nieuwe fietspaden en bredere voetpaden rondom de volledige Rooseveltlaan (Franklin). Het kruispunt met de Nowélei (Jean-Baptiste) wordt onder handen genomen zodat de bushaltes en fietspaden meer ruimte krijgen. Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker benadrukt: “Met deze heraanleg komen we tegemoet aan de vele jaren van verzuchting van de fietsers in onze stad: met een comfortabel en veilig fietspad en duidelijke, veilige oversteken. Ook voor voetgangers, en niet te vergeten voor mensen met buggy’s of een rolstoel zal het een wereld van verschil zijn.”

Ook de kruispunten aan de koppen van de Rooseveltlaan (Franklin) komen aan de beurt. Het ontwerp voor de koppen van het plein, de ene ter hoogte van de Mechelsestraat en de andere ter hoogte van de Campionlei (Ferdinand) focust op het verhogen van de verblijfskwaliteit. Ter hoogte van de Mechelsestraat zal ruimte voorzien worden voor een terraszone, diverse types zitmogelijkheden, een waterelement en ruimte voor sport en spel. Aan de westzijde komt een groenzone met speel- en zitelementen. De speelzones aan beide zijden zullen voor de verschillende leeftijdsgroepen speelelementen omvatten om zo voor ieder wat wils te voorzien.

Schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes: “Het stadsbestuur is verheugd dat de werken eindelijk van start kunnen gaan. Niet alleen de veiligheid van fietsers en voetgangers zal hierdoor verhogen, maar de publieke ruimte wordt ook enorm verfraaid. We zijn er ons van bewust dat deze werken – in het midden van ons stadscentrum – hinder zullen veroorzaken, maar zullen in meerder fases te werk gaan om deze zoveel mogelijk te beperken.”

Na het verkrijgen van de vergunning en het aanstellen van een aannemer kan de heraanleg van start gaan. De heraanleg van de randen zal in meerdere fases uitgevoerd worden om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. Schepen Vaes concludeert: “Van zodra de aannemer bekend is, zal in samenspraak met hen een gedetailleerde planning opgemaakt worden. Over de fasering, de omleidingen en andere minderhinder-maatregelen wordt in een later stadium – wellicht na nieuwjaar – nog uitgebreid gecommuniceerd.”