Nederlands oefenen op de fiets

Gepubliceerd op maandag 5 oktober 2020 9 u.
Stad zoekt fietsvrienden voor nieuw project.

Stad Vilvoorde start in samenwerking met provincie Vlaams-Brabant en Mobiel 21 een nieuw project: Fietsvrienden. In november en december zullen 10 duo’s, telkens een anderstalige en Nederlandstalige Vilvoordenaar, door de stad en haar omgeving fietsen. Zo wil stad Vilvoorde op een laagdrempelige manier oefenkansen Nederlands creëren voor anderstaligen die Nederlandse lessen volgen.

Om het project te doen slagen is de stad op zoek naar 10 Nederlandstalige Vilvoordenaars. Wie het leuk vindt om te fietsen en iemand wil helpen met het oefenen van zijn of haar Nederlands kan fietsvriend worden.

Aan de hand van 10 fiches met verschillende bestemmingen in Vilvoorde kunnen de duo’s straks aan de slag: een bezoek aan het Taalpunt in de bibliotheek, een opdracht aan een administratief centrum, een tochtje naar park Drie Fonteinen,... De fiches helpen de duo’s om tot een gesprek te komen. Zo vinden ze er suggesties voor vragen voor en tijdens het fietsen en opdrachten op de bestemming.

Voor dit project worden deelnemers uit het Centrum voor Basiseducatie en/of het Centrum voor Volwassenenonderwijs geselecteerd. Het zijn deelnemers die niet alleen een cursus Nederlands volgen, maar net voor de start van het project ook fietslessen bij stad Vilvoorde volgden. Daarnaast verzorgt Mobiel21 een vorming voor de vrijwilligers rond taalstimulering en fietsbegeleiding.

Wie interesse heeft in het project kan contact opnemen met de dienst Gelijke Kansen via 02 255 79 30 of via e-mail naar info@vilvoorde.be.

“Door de deelnemers relevante plaatsen in Vilvoorde te laten bezoeken, oefenen ze actief Nederlands en worden deze plaatsen tegelijkertijd veel toegankelijker.” aldus Bart Nevens, gedeputeerde voor Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant.

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti schaart zich achter deze mening: “De deelnemers verwerven kennis en woordenschat met betrekking tot vrije tijd, het dagelijks leven, fietsen en het verkeer. Verder leren ze ook de omgeving waarin ze wonen beter kennen en bezoeken ze verschillende nuttige plaatsen in de buurt. Zo vinden zij straks vlotter de weg naar werk, hobby’s en meer sociaal contact. Het is belangrijk om ook op een leuke en aantrekkelijke manier anderstaligen te motiveren om Nederlands te leren.”