Vilvoorde dringt aan op duidelijkheid rond horecapremies en barometer

Gepubliceerd op donderdag 8 oktober 2020 9 u.
Vilvoordse cijfers evolueren op zelfde hoogte als Brussel.

De situatie inzake COVID-besmettingen evolueert enorm snel en gaat in de Rand rond Brussel de slechte kant op. De omvang van de besmetting in een aantal Randgemeenten is duidelijk vergelijkbaar met de situatie in de Brusselse gemeenten. Stad Vilvoorde kan zich met de 521 besmettingen per 100 000 inwoners de voorbije 2 weken zelfs meten met de zwaarst getroffen Brusselse gemeenten. De Vilvoordse cijfers situeren zich in de buurt van de gemeenten Brussel en Schaarbeek.

Het stadsbestuur is tevreden met de drastische maatregelen die de afgelopen dagen zowel door de federale als Brusselse regering werden genomen. Een aantal maatregelen waren in Vilvoorde al een tijd in voege zoals het sluitingsuur voor de horeca om 23 uur of de sluiting van sportkantines.

De maatregelen van de Brusselse Regering om gedurende de komende maand cafés, bars en kantines te sluiten, zijn zeker aangewezen. Het risico is reëel dat het sluiten van cafés en bars in het Hoofdstedelijk Gewest een forse toename zal betekenen van het cafébezoek in de geteisterde Rand. Om die reden is het doortrekken van de Brusselse maatregelen naar die Randgemeenten meer dan aangewezen om te vermijden dat een dergelijk waterbedeffect bijkomende risico’s met zich mee zou brengen.

Stad Vilvoorde kan het zich echter niet veroorloven om als enige stad in de Rand een algemene sluiting voor cafés in te voeren, zonder de zekerheid te hebben dat de getroffen horecazaken een beroep kunnen doen op Vlaamse steun- of hinderpremies. Het uitblijven van een degelijke financiële compensatie zou onomkeerbare schade aanrichten in het horecaweefsel van de stad. Heel wat cafés en restaurants zouden hierdoor noodgedwongen de boeken moeten neerleggen.

Het is essentieel dat de hogere overheid snel duidelijkheid brengt omtrent de steunmaatregelen voor horecazaken die verplicht worden te sluiten door de coronapandemie. Het stadsbestuur dringt er tevens op aan dat er snel duidelijkheid komt over de langverwachte kleurbarometer die meer eenvormigheid moet brengen in de manier waarop geteisterde steden en gemeenten de epidemie het hoofd proberen te bieden.

In afwachting hiervan gelden volgende maatregelen op Vilvoords grondgebied:

  • In cafés en andere drankmogelijkheden mogen maximum 4 personen per tafel plaatsnemen. Het sluitingsuur blijft 23 uur.
  • Restaurants mogen geen nieuwe klanten toelaten na 23 uur.
  • Afhaalzaken/snackbars dienen hun gelagzalen te sluiten om 23 uur. De afhaaldienst kan doorlopen.
  • Het naleven van de maatregelen wordt nauwgezet gemonitord. Bij inbreuken zullen horecazaken onmiddellijk gesloten worden.

Schepen voor economie en wijkcontracten Didier Cortois benadrukt het belang van het strikt opvolgen van de bestaande en nieuwe regels: “We rekenen hier op het gezonde verstand van bezoekers en uitbaters van onze lokale horeca. We hebben het volste begrip voor hun moeilijkheden in deze zware tijden en beslisten dan ook om voorlopig niet over te gaan tot sluiting van de cafés, ondanks onze erg slechte cijfers qua besmettingen. Het is intussen wel bang afwachten op de kleurenbarometer waar op federaal niveau momenteel aan gewerkt wordt. De kans dat onze stad daar meteen donkerrood zal kleuren is reëel en het is momenteel koffiedik kijken welke gevolgen dit in welke sectoren zal hebben. Fundamenteel verschil voor onze horeca uitbaters is echter wel dat bij een federaal of gewestelijk opgelegde sluiting er op dat niveau kan beslist worden tot uitkeren van compensatiemaatregelen. Voor de restaurantuitbaters werken we de huidige concurrentie wegens een vroeger sluitingsuur weg, met dien verstande dat er een verbod komt op binnen laten van nieuwe klanten na 23 uur. Maar rustig genieten van de maaltijd, zonder constant naar de klok te moeten kijken, kan dus terug.”

Burgemeester Hans Bonte bekrachtigt: “Het is meer dan ooit nodig dat we samen een vuist maken tegen COVID-19. Daarom rekenen we op solidariteit tussen de Randgemeenten en de Vlaamse Regering om de geteisterde Rand en haar horeca bij te staan. Daarnaast kijkt het stadsbestuur uit naar het aangekondigde initiatief van de gouverneur van Vlaams-Brabant om meer eenheid in de acties te brengen tussen de 19 Vlaamse gemeenten uit de Rand.”