Nieuwe fase werken Heldenplein vanaf 12 oktober

Gepubliceerd op vrijdag 9 oktober 2020 8 u.
Geen doorgang tussen Heldenplein en Schaarbeeklei. Een omleiding wordt ingesteld.

Vanaf maandag 12 oktober schuiven de nutsbedrijven op naar de zuidzijde van het Heldenplein en zullen ze de Schaarbeeklei (N1) dwarsen. Tijdens deze fase van de werken is verkeer tussen het Heldenplein en de Schaarbeeklei niet mogelijk. Wie zich met de wagen wil verplaatsen tussen Heldenplein en Schaarbeeklei, volgt in beide richtingen de omleiding via de Vilvoordelaan, Woluwelaan, Luchthavenlaan, Hanssenslaan (Benoit) en Stationlei. De andere verkeersbewegingen over de rotonde blijven wel mogelijk.

Plaatselijk verkeer kan vanaf de Parkstraat tot aan de werfzone in de Schaarbeeklei rijden. Er is een keerpunt in de middenberm voorzien tussen de rotonde en de Herlaerstraat. Hier kan je omkeren richting de Parkstraat om de Schaarbeeklei terug te verlaten. Op die manier blijven de handelaars en bewoners van de Schaarbeeklei bereikbaar.

Voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren. Fietsers volgen tussen de Schaarbeeklei en het Heldenplein een lokale omleiding via de Koepoortstraat. Om dit veilig en comfortabel te laten verlopen, wordt de Koepoortstraat tijdelijk ingericht als fietsstraat. In een fietsstraat is de maximum toegelaten snelheid 30 km/uur en met de wagen mag je een fietser niet inhalen.

Bussen van De Lijn volgen een omleiding via de Stationlei en de Parkstraat. De halte Heldenplein wordt opnieuw bediend.

Schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes: “Net als bij andere werven is hinder ook hier onvermijdelijk. Door deze zo kort mogelijk te houden en te waken over veilige en efficiënte alternatieven voor alle weggebruikers hopen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Eens deze werken achter de rug zijn, staan we opnieuw een stap dichter bij een betere mobiliteit met volwaardig en duurzaam openbaar vervoer op de Stationlei en het Heldenplein.”

Om steeds op de hoogte te blijven van de laatste informatie, kan men nog steeds inschrijven op de digitale nieuwsbrief via www.heldenpleinvilvoorde.be. De vooropgestelde timing is onder voorbehoud en kan door omstandigheden in het gedrang komen. De juiste timing vind je steeds op heldenpleinvilvoorde.be