Stad Vilvoorde ondersteunt vrijetijdsverenigingen en pakt maatschappelijke uitdagingen aan bij verdeling middelen Vlaams Noodfonds Corona voor cultuur, jeugd en sport

Gepubliceerd op maandag 19 oktober 2020 12 u.
De Vlaamse Regering heeft heel wat middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van de cultuur-, jeugd-, en sportsector in deze onzekere tijden. Het zijn de lokale besturen die deze middelen zullen inzetten. Stad Vilvoorde ontvangt iets meer dan een half miljoen uit dit noodfonds.

Het Vilvoordse stadsbestuur heeft nu beslist om deze middelen integraal in te zetten voor de betrokken sectoren en zal dat doen op twee sporen.

Om tegemoet te komen aan de onmiddellijke noden van de getroffen verenigingen heeft het stadsbestuur een pakket aan ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt. Hiervoor wordt 144 000 euro, bijna 1/3e van de beschikbare middelen, vrijgemaakt. De stad werkt een eenvoudige procedure en kort tijdsbestek om de planlast bij de verenigingen zo laag mogelijk te houden en om de middelen nog dit jaar te kunnen uitkeren.

Het pakket aan maatregelen ziet er als volg uit:

  1. Een ondersteuningspakket gederfde inkomsten ter waarde van 76 100 euro voor alle erkende verenigingen in Vilvoorde. Dit is een compensatie voor de misgelopen inkomsten (sluiting kantine, inkomgelden of afgelastingen fondsenwervende activiteiten) die deze organisaties omwille van de COVID-19 maatregelen in het voorjaar geleden hebben.
  2. Een ondersteuningspakket voor hygiëne maatregelen ter waarde van 15 000 euro voor vrijetijdsverenigingen. Dit is een compensatie voor aankopen of aanpassingswerken die deze verenigingen hebben gedaan om hun werking aan te passen aan de verstrengde hygiënische voorwaarden opgelegd door de overheid.
  3. Een infrastructuurtoelage ter waarde van 36 500 euro voor vrijetijdsverenigingen die over een eigen infrastructuur voor hun werking beschikken. Terwijl hun werking stillag, liepen de kosten voor deze verenigingen door. Voor verenigingen die huren van de stad of het AG ongeacht of dit losse verhuur of via concessie is, besliste het stadsbestuur al eerder om deze huurgelden kwijt te schelden voor de duur van de coronamaatregelen.
  4. Eenmalige impuls ter waarde van 16 500 euro voor organisatoren van door COVID-19 geannuleerde evenementen waarmee de stad een publiek-private samenwerking was aangegaan. Met deze impuls wil de stad de langdurige samenwerkingen met deze organisatoren verderzetten in moeilijke tijden.

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is 2020 een extreem moeilijk jaar voor het verenigingsleven in Vilvoorde. Met deze maatregelen geven we als stadsbestuur het signaal aan al onze verenigingen dat we hen doorheen deze periode willen helpen. We hebben de voorbije maanden goed geluisterd naar de noden en vragen. Dit steunpakket is onze tegemoetkoming aan hun noden.”, aldus schepen voor cultuur, jeugd en sport Moad El Boudaati.

Daarnaast investeert het stadbestuur 2/3e van de beschikbare middelen, 402 500 euro, in de toekomst. Met deze middelen wordt de komende jaren ingezet om de verbinding tussen het rijke Vilvoordse verenigingsleven en alle inwoners te behouden en te versterken.

Deze investeringsmaatregelen om toekomstig aanbod te stimuleren zien er als volgt uit:

  1. De werkingssubsidies voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen wordt de komende jaren verhoogd. Hierbij gaat het stadsbestuur ook verder op de ingeslagen weg: verenigingen die een werking hebben die maatschappelijk gezien een meerwaarde vormt doordat ze inzet op een kwalitatieve jeugdwerking, het aantrekken van kansengroepen zoals meisjes, kinderen in kans armoede (Vilvoordse vrijetijdspas) en mensen met een beperking, gaan hiervoor nog meer ondersteuning krijgen.
  2. De Vilvoordse vrijetijdspas wordt de komende jaren extra ondersteund en uitgebreid met een promotiecampagne, het aantrekken van meer vrijetijdsaanbieders die deze kortingstarieven aanbieden en een automatische toekenning van de vrijetijdspas aan ieder kind of jongere die opgroeit in kans armoede.
  3. Het stadsbestuur zet verder in op naschoolse vrijetijdsactiviteiten in de wijk. Hiervoor kijkt het stadsbestuur naar verenigingen en lokale actoren in het cultuur-, jeugd- en sportveld die via verankering in de school de wijk bereiken. Schepen voor onderwijs en flankerend onderwijs Jo De Ro: “Met deze middelen zetten we een grote stap naar een bredeschoolwerking waar verenigingen en scholen goed samenwerken om onze jongste kinderen zin te geven om zich aan te sluiten bij jeugdbewegingen, sportclubs of om aan cultuur te doen. De komende vier jaren zullen we hiermee in elke wijk het verschil proberen maken.