Stad Vilvoorde ondertekent charter samenhuizen

Gepubliceerd op maandag 19 oktober 2020 15 u.
Stad Vilvoorde is in volle verandering. Het is de snelst groeiende, jongste en meest diverse stad in Vlaanderen. Die snelle veranderingen laten zich ook voelen in veranderende woonwensen: alleenstaanden, maar ook gezinnen, kiezen er soms voor om gemeenschappelijk te wonen.

Gemeenschappelijk wonen is een verzamelterm voor verschillende woonvormen (bv. woningdelen, cohousing, kangoeroewonen en zorgwonen) waarlangs bewoners een oplossing zoeken voor betaalbaar of duurzaam wonen, vergrijzing, vereenzaming, leegstand of verloedering van waardevol patrimonium.

Schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis: “Als lokaal bestuur kunnen we dergelijke woonvormen enkel ondersteunen, we willen nu aan de slag om concrete initiatieven alle kansen te geven.

Een eerste stap is het ondertekenen van het Charter Samenhuizen, waarmee de stad zich ertoe verbindt om gemeenschappelijk wonen in al haar facetten een plaats te geven in haar beleid en acties. Trui Maes van Samenhuizen VZW is blij met de ondertekening: “Vilvoorde sluit zo aan bij een steeds groeiende groep van gemeenten die gemeenschappelijk wonen een warm hart toedraagt. Wij staan klaar om Vilvoorde te ondersteunen.”.

Dat voornemen wordt onmiddellijk concreet gemaakt: de stedenbouwkundige verordening wordt in 2021 aangepast. De verordening regelt op welke manier men in de stad kan bouwen. Samenhuizen vzw zal de stad bijstaan bij het analyseren van al die regels, zodat projecten voor gemeenschappelijk wonen niet bij voorbaat onmogelijk gemaakt worden. Verder onderzoekt de stad de komende jaren voor haar eigen percelen en gebouwen de potentie van gemeenschappelijk wonen.