Vilvoorde dient bezwaar in tegen nieuwe plannen Uplace

Gepubliceerd op vrijdag 30 oktober 2020 8.30 u.
De NV Uplace diende recent een omgevingsvergunning in voor haar nieuwe project 'Broeklin'. Het openbaar onderzoek daarover loopt nog tot 3 november 2020.

De Uplace-site is één van de vier hefboomprojecten van het door de Vlaamse overheid erkende reconversieproject Vilvoorde-Machelen, samen met de CAT-site, de Kerklaan in Machelen, en de iconische maar nog steeds leegstaande Renault-fabriek langsheen de Schaarbeeklei.

Na vele jaren van stilstand in het grote reconversiegebied Vilvoorde-Machelen werd in het voorjaar 2020 een akkoord bereikt tussen de besturen van Machelen, de POM Vlaams-Brabant, de provincie Vlaams-Brabant en stad Vilvoorde dat vastlegt welke ontwikkelingen mogelijk en wenselijk zijn in het 265 ha groot reconversiegebied. Omwille van de ambitieuze projecten in het gebied werd, in overleg en samenwerking met tal van private actoren en openbare besturen, een ambitieus en delicaat evenwicht bereikt om na decennia van stilstand het oude, en vaak vervuilde, industriële bekken om te bouwen tot een hedendaags stedelijk weefsel. Deze projecten moeten duurzame antwoorden bieden op de uitdagingen van de snelst groeiende regio van Vlaanderen.

Het stadsbestuur moet, na overleg met andere besturen, helaas vaststellen dat de nieuwe plannen van Uplace niet passen in de gewenste ontwikkelingen waar de besturen een consensus over bereikten. Burgemeester Hans Bonte: 'Het project respecteert de gemeenschappelijke visie niet die de besturen enkele maanden terug bekomen hebben, met tot gevolg dat deze snelle ontwikkelingen een zware hypotheek leggen op de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden in andere delen. Daarmee dreigt het ambitieuze maar delicate evenwicht doorbroken te worden.”

Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker vult aan: 'Het basisprobleem van het oude Uplace is niet opgelost. Vooral op het vlak van mobiliteit vertrekt Uplace niet vanuit de ambitie voor een modal split van 50% autoverkeer en 50% duurzame modi zoals het openbaar vervoer of de fiets. Nochtans heeft onze regio, de Vlaamse Rand, duidelijk de opdracht gekregen vanuit Vlaanderen om die 50/50 modal split voorop te zetten in alles wat we doen. Een project dat zodanig georiënteerd is op de auto is anno 2020 dan ook in dit deel van Vlaanderen niet alleen onwenselijk, maar ook onrealistisch.”

Naast de mobiliteit blijft ook de concrete invulling van het retail-luik voor de stad een belangrijk aandachtspunt. "Er zijn afspraken gemaakt over de grootte en de aard van de handelszaken. Ondanks mooie woorden over maakwinkelconcepten, bieden de ingediende plannen geen enkele garantie niet te vervallen in een klassiek mall-concept." aldus schepen voor economie en wijkcontracten Didier Cortois.

Ook speelt in de visie rond Broeklin circulariteit een belangrijke rol. "De stad schaart zich met enthousiasme achter dit principe, maar de manier waarop dit wordt vertaald is een aandachtspunt in de vergunningsaanvraag”, aldus schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis. “Eerst een overschot aan parkings bouwen om die daarna te herbestemmen tot een nog groter bouwprogramma, is natuurlijk niet wat we beogen met circulariteit

Burgemeester Hans Bonte besluit: "Stad Vilvoorde kan deze omgevingsvergunning onmogelijk gunstig beoordelen, daarvoor zijn de problemen uit het oude Uplace-project onvoldoende verholpen. We nodigen, samen met de andere partners, Uplace uit om van dit bezwaar gebruik te maken om bij te sturen zodat een evenwichtige ontwikkeling van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen kan gegarandeerd worden."