Vilvoorde ondersteunt jonge vluchtelingen

Gepubliceerd op vrijdag 20 november 2020 13 u.
Stad Vilvoorde toont met klavertjesvlag dat de stad openstaat voor jonge vluchtelingen. Dankzij samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering wil stad Vilvoorde jonge nieuwkomers volop ondersteunen.

Met de campagne ‘DeGeluksbrengers’ lanceert Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Tumult vzw en Cera een nieuw symbool. Het klavertje symboliseert dat je openstaat voor jonge vluchtelingen. De komende twee jaar zullen burgers, lokale besturen en verenigingen het klavertje mee verspreiden. 

Schepen van sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti, jonge Vilvoordenaar Omid Safi en lokale coördinator bij het Agentschap Integratie en Inburgering Manu Louage hesen vandaag de klavertjesvlag naar aanleiding van de internationale dag van de rechten van het kind. Zo profileert Vilvoorde zich als een stad die openstaat voor jonge vluchtelingen.

“Omid hijst de vlag vandaag mee. Hij is een jonge Vilvoordenaar afkomstig uit Afghanistan. Het leven van jonge vluchtelingen is niet eenvoudig en de psychosociale impact is groot: ze verliezen alles wat ze in het herkomstland hadden: familie en vrienden, gewoontes, … Een plaats zoeken in onze maatschappij is daarnaast niet eenvoudig omwille van bijvoorbeeld taalbarrières en culturele verschillen. Ze hebben een dubbele ontwikkelingstaak: zich ontwikkelen zoals elke jongere maar dan ook nog eens in een context die hen niet gekend is. Het valt op dat deze jongeren een grote veerkracht tonen, Omid is daar een voorbeeld van. Maar net omdat het zo een uitdaging is, zetten wij in op een beleid dat deze jongeren helpt om hun weg te vinden in deze nieuwe maatschappij. Zorgen voor stabiliteit en sociale verbondenheid helpen daarbij maar het is ook belangrijk dat jonge vluchtelingen een goede omkadering krijgen, zeker op psychologisch vlak. Veel van deze jongeren hebben enorm veel meegemaakt.” benadrukt schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti.

Omid Safi is een 21-jarige Vilvoordenaar en komt uit Afghanistan. Hij is toeleider bij PIN vzw in Vilvoorde. Omid is enthousiast over de nieuwe campagne van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, “Ik vind het super. Doordat ik de kans krijg om mijn verhaal te delen, krijgen mensen misschien meer een idee over vluchtelingen. Ik merk soms dat mensen geen vluchtelingen kennen maar toch hebben ze er een idee over. Er wordt veel gezegd. Mijn verhaal kan misschien helpen om het vluchteling-zijn te begrijpen.” Het volledige verhaal van Omid is terug te vinden via volgende link: https://www.vilvoorde.be/interview-omid-safi 

Naast Omid was ook het Agentschap Integratie en Inburgering aanwezig. Het Agentschap ondersteunt nieuwkomers en anderstaligen in hun zoektocht om een leven op te bouwen in België. Ze zorgen voor inburgeringsprogramma’s, helpen lokale besturen bij integratievraagstukken en voorzien trajectbegeleiding om nieuwkomers bij te staan in hun integratieproces.

Stad Vilvoorde en het Agentschap voor Integratie en Inburgering werken op veel vlakken samen. Zo wordt er samengewerkt in het kader van het uitwerken van een taalbeleid. Hierbij zet de stad in op het toegankelijker maken van de dienstverlening voor alle burgers, promoten van het Nederlands leren bij anderstaligen en Nederlandstaligen sensibiliseren in hun taalgebruik naar anderstaligen toe. Specifiek naar jongeren toe bieden het Agentschap, stad Vilvoorde en OKAN Vilvoorde een inburgeringsprogramma op maat aan. Daarnaast maakte het Agentschap een brochure rond vrije tijd voor jonge nieuwkomers. Hier staan tips in hoe lokale besturen drempels kunnen verlagen zodat jonge nieuwkomers sneller de stap zetten naar het lokale vrijetijdsaabod. Deelnemen aan het vrijetijdsaanbod heeft een belangrijke impact op sociale integratie van nieuwkomers en hier wil stad Vilvoorde ook mee op inzetten.