Vlaamse Regering en stad Vilvoorde slaan handen in elkaar voor een duurzame toekomst van de zone Asiat-Darse

Gepubliceerd op woensdag 23 december 2020 10.30 u.
Stad Vilvoorde ontvangt subsidie van de Vlaamse Regering voor toegankelijk groen in de Vlaamse Rand.

De Vlaamse Regering kent in het kader van de oproep toegankelijk groen in de Vlaamse Rand een projectsubsidie van 565 000 euro toe aan Vilvoorde. De extra financiële middelen maken het mogelijk om op de Asiat-site een heel deel beton op te breken om deze meer ecologisch en klimaat-adaptief in te richten. Daarbovenop wordt er voorzien in een nieuwe voetgangersbrug over de Zenne om de link te leggen naar het groen-recreatief netwerk langs de overkant van de Zenne.

“Vilvoorde is de snelst groeiende stad in Vlaanderen en telt het hoogste percentage jongeren van alle centrumsteden. Gelijktijdig behoort Vilvoorde tot de drukst bebouwde gebieden van Vlaanderen. Dit is de reden waarom stad Vilvoorde een paar jaar terug de voormalige legersite Asiat heeft verworven. De ambities met het gebied zijn groot: ze moet een antwoord bieden om de vele behoeften die samenhangen met de snel stijgende bevolking: onderwijs, sport, jeugd, natuurbeleving,… het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Om de Asiat-site te verbinden met de zone rond de Darse én er gelijktijdig een duurzaam en klimaatvriendelijk karakter aan te geven werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. We zijn de Vlaamse Regering – en de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir erkentelijk dat ze op ons verzoek is ingegaan. Het breng een duurzame toekomst voor dit deel van Vilvoorde een stuk dichterbij” aldus burgemeester Hans Bonte.

De vraag naar kwaliteitsvol groen en natuur dicht bij huis is groot. Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker licht toe: “We liepen al een tijdje rond met ambities en dromen voor dit stukje Vilvoorde. Onnodige verharding uitbreken, de verblijfskwaliteiten versterken zónder het gevoel van vrijheid van de site teniet te doen. Sinds de eerste zomer van Asiat droomden we ook over een brug richting de koeltorens. Die droom komt nu een pak dichterbij. Het wordt een welgekomen rust- en verkoelingsplek voor de sterk bebouwde omgeving”

Ook schepen van jeugd, sport en cultuur, Moad El Boudaati reageert enthousiast: “Wat is er leuker dan te werken aan een 5 hectare grote plaats die ruimte biedt aan de Vilvoordse jeugd, sportievelingen, wandelaars en fietsers en dit in een groen en duurzaam kader. Met de zomer van Asiat en het Horstfestival heeft de site zijn potentie reeds bewezen. Door in dit kader samen te werken met Engie-Electrabel waarbij ook het spontaan gegroeide bos naast de koeltorens toegankelijk gemaakt zal worden wordt de groene long nog fors uitgebreid.”