Onderhandelingen over nieuwe concessie brengt positief perspectief voor tennis- en padelliefhebbers

Gepubliceerd op woensdag 27 januari 2021 14 u.
Via een mededingingsprocedure konden geïnteresseerden zich inschrijven. Na beoordeling van de ingediende offertes werd besloten om verder te onderhandelen met Park 1800 vzw tot een definitieve overeenkomst.

Op 31 maart 2020 eindigden de concessies tussen stad Vilvoorde enerzijds en het autonoom gemeentebedrijf anderzijds met tennisclub PTKV. De concessie met Padel 1800 liep af op 31 december 2019. Sinds deze data was er een precaire bezetting waarbij de sportaccommodatie open en beheerd bleef. In juni 2020 werd een marktbevraging gelanceerd om de tennis- en padelclub samen te laten uitbaten door één concessionaris.

Via een openbare mededingingsprocedure konden geïnteresseerden zich inschrijven. Na beoordeling van de ingediende offertes werd besloten om verder te onderhandelen met Park 1800 vzw tot een definitieve overeenkomst. Het stadsbestuur voorziet ook de nodige investeringen om een duurzame toekomst te garanderen.

Iedereen die wil meewerken aan de club of zich wil aansluiten is welkom bij de nieuwe vzw. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot Mark Heremans, mark.heremans@gmail.com.

Schepen voor jeugd, sport en cultuur, Moad El Boudaati reageert tevreden: “We zijn blij dat er een geschikte kandidaat is gevonden om de tennis- en padelinfrastructuur in sportstadion Drie Fonteinen terug een toekomst te geven. De club zal uitgebouwd worden door een vzw opgericht door een aantal Vilvoordenaars. De komende dagen zal er gewerkt worden aan het finaliseren van de overeenkomst zodat de nieuwe club snel kan starten. We hopen dat de coronamaatregelen snel kunnen versoepeld worden zodat er terug in volle glorie kan getennist en gepadeld worden. Ondertussen zullen we de tijd nuttig gebruiken om alles klaar te maken.”