Stad Vilvoorde investeert 2 miljoen euro in energiezuinige stadsgebouwen

Gepubliceerd op woensdag 10 februari 2021 10 u.
De komende vier jaar trekt stad Vilvoorde 2 miljoen euro uit voor het beperken van de CO2-uitstoot van de stadsgebouwen. Het bestuur gaat hiervoor een samenwerking aan met Fluvius om energiebesparende maatregelen in de stadsgebouwen uit te voeren.

In het Vilvoords klimaatplan staat te lezen dat de stad streeft naar 40% CO2-reductie tegen 2030 ten opzichte van 2011. Daarvoor ondertekende Vilvoorde het burgemeestersconvenant samen met meer dan 10 200 andere steden en gemeenten in Europa. Ondanks het kleine aandeel van de stadsdiensten zelf, zo’n 2,5% in de totale CO2-emissies op het gehele grondgebied, investeert de stad volop in een intern duurzaamheidsbeleid en wil daarmee zelf het goede voorbeeld geven.

Met het energiezorgplan zet het stadsbestuur de komende 4 jaar in op het verduurzamen van de stedelijke scholen en de administratieve gebouwen. Het duurzaamheidsbeleid van de stad zet in op verschillende domeinen en deze investering van 2 miljoen is een nieuwe belangrijke stap in de goede richting. Om tegen 2030 de doelstelling te behalen om 40% minder CO2 uit te stoten, draagt de stad dus ook een steentje bij om zo samen met alle andere stakeholders in te zetten op het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Met dit energiezorgplan zal de stad 87 ton CO2 per jaar reduceren, alsook 24 260 euro besparen op de jaarlijkse energiefactuur“, zegt schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis.

Het stadsbestuur zal met dit energiezorgplan onder meer het stadhuis, de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels en de kleedkamers van sportstadion Drie Fonteinen onder handen nemen.

Als schepen van financiën wil ik onderlijnen dat het hier over een win-win-win gaat. Deze investeringen leiden tot een betere situatie voor het klimaat, zorgen voor aangenamere gebouwen (zeker als het over warmte en isolatie gaat is dat geen klein probleem in onze oude gebouwen) voor personeel en klanten van de stad en tenslotte besparen we ook op het verbruik”, aldus schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro.

De grootste investering gaat echter naar de sportaccommodatie van Hazeweide waarbij een totaalrenovatie zal worden uitgevoerd voor een bedrag van 866 300 EUR. Zo zullen het dak en de stookplaats worden gerenoveerd, het buitenschrijnwerk en de luchtgroep worden vervangen en zal er worden geïnvesteerd in LED verlichting en buitenmuurisolatie.

Als schepen van sport ben ik zeer verheugd dat de sporthal in Hazeweide een grondige renovatie zal krijgen, net zoals de kleedkamers in het park Drie Fonteinen. Een goede zaak voor de sporters én voor het milieu. Dit past ook binnen ons breder kader om sporthallen te upgraden naar hedendaagse kwaliteitsnormen”, zegt schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati.

Het energiezorgplan focust vooral op renovatiemaatregelen om het energieverbruik zo goed mogelijk te beperken, de mogelijkheid om zelf energie op te wekken d.m.v. het plaatsen van PV-installaties op daken van het gebouwenpatrimonium van de stad zullen in een afzonderlijk traject onderzocht worden.