Drie weken beurtelings verkeer op de Medialaan

Gepubliceerd op donderdag 25 februari 2021 16 u.
Vanaf vrijdag 26 februari rijdt het verkeer gedurende drie weken over één rijstrook tussen de rotonde van de Medialaan/Koning Boudewijnlaan en de werfweg. Tijdelijke verkeerslichten zorgen ervoor dat het verkeer beurtelings de werfzone kan passeren.

Ook de Koning Boudewijnlaan wordt voor drie weken een éénrichtingsstraat.

Verkeer dat via de Albert I-laan en de Koning Boudewijnlaan naar het op- en afrittencomplex wil rijden, moet tijdelijk een omleiding volgen. Zolang het beurtelings verkeer in voege is, is enkel eenrichtingsverkeer in de Koning Boudewijnlaan toegestaan. Via de Medialaan kan je wel nog de Koning Boudewijnlaan in. Andersom is de doorgang niet mogelijk, behalve dan om de bedrijven op de Koning Boudewijnlaan te bereiken.

De omleiding loopt van de Albert I-Laan via de Ensorlaan (James), de Belgiëlaan en de Twee Leeuwenweg. Zodra de nutswerken in de Medialaan zijn afgerond, wordt het eenrichtingsverkeer in de Koning Boudewijnlaan opgeheven en kan verkeer ook weer in beide richtingen over de oude Medialaan rijden. De nutswerken verhuizen dan richting de Indringingsweg. Meer info hierover verschijnt in een volgende nieuwsbrief.

Fietsers kunnen de Medialaan en de Koning Boudewijnlaan steeds in beide richtingen gebruiken. Soms zal je als fietser over een korte afstand niet over een afzonderlijk fietspad beschikken. Verkeer rijdt hier dan gemengd, maar de fietser krijgt aan de tijdelijke lichten een opstelruimte om zo voor het gemotoriseerd verkeer te kunnen vertrekken.

Vernieuwing op- en afrittencomplex start eind april

Zodra de nutswerken zijn afgerond, kan de complete herinrichting van het op- en afrittencomplex beginnen. Voor de heropbouw start De Werkvennootschap in de tweede helft van april al met de nodige voorbereidende werken. Zo legt de aannemer tijdelijke verhardingen aan om het verkeer tijdens de werken onder de brug van de E40/R0 te reorganiseren.

In de regio’s Koningslo, Laag-Kassei en Neder-over-Heembeek bust De Werkvennootschap eind maart ruim 12 500 bewonersbrieven met info over het project en de voorziene fasering. Deze infofolder zal ook online te raadplegen zijn op werkenaandering.be/medialaan.