Stad Vilvoorde bezorgd over milieueffecten Broeklin

Gepubliceerd op vrijdag 19 maart 2021 10 u.
De omgevingsvergunning van Broeklin nadert een cruciale fase: Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir moet ten laatste op 24 maart een beslissing nemen of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

Het Vilvoords stadsbestuur heeft, naar aanleiding van het uitgebrachte advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en van het zogenaamde stikstofarrest, de bevoegde minister gewezen op de extreem negatieve milieueffecten van het project.

Meer en meer wordt duidelijk dat het effect van het Broeklin-project op de milieukwaliteit onvoldoende werd onderzocht. Op basis van de nieuwe gegevens kan stad Vilvoorde niets anders dan besluiten dat het project zal leiden tot onaanvaardbare risico’s en hinder voor mens en milieu. Het aantrekken van duizenden auto’s per dag naar de zone aan het viaduct van Vilvoorde zal de luchtkwaliteit in het gebied – dat momenteel al een verzadiging van NO2 (stikstof) kent – onaanvaardbaar negatief beïnvloeden. De gigantische parking van 4 500 wagens dreigt niet enkel tot grote verkeers- en mobiliteitsproblemen te leiden, maar zal dus ook de leefbaarheid van bepaalde delen van Vilvoorde (en Machelen) onherroepelijk aantasten.

Daarbij komt dat de recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake stikstof wijst op de kwetsbaarheid van natuurgebieden. Bij het gevoerde onderzoek werd vergeten rekening te houden met de nabijheid van het Floordambos. Vandaag overschrijdt het kwetsbare Natura200-gebied Floordambos reeds het toegelaten stikstofgehalte. Met de komst van Broeklin zou het natuurgebied onaanvaardbaar extra belast worden.

Stad Vilvoorde rekent er op dat minister Demir bij de verdere behandeling van het dossier rekening zal houden met de enorme milieu- en duurzaamheidsimpact - niet in het minst inzake stikstof - van het Broeklin-project. Het is in elk geval een bekend gegeven dat in de zeer dichtbebouwde noordrand – en in de omgeving van het viaduct van Vilvoorde in het bijzonder – de milieudruk vandaag enorm hoog is. De komst van Broeklin in dat gebied zou de spreekwoordelijke druppel te veel kunnen zijn die de verdere ontwikkeling van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen in het gedrang kan brengen.